Familie INDEX Familie Oorsprong Stamboom

Bezoek Fam.Archief d.d. 24-2-1999.
van P.C.André de la Porte
samen met zijn vrouw El.

Het is teveel om in 1 dag goed te bekijken/te noteren.Ik zal nog wel eens een keer gaan. Ik was zelf geïnteresseerd of er ook iets meer bekend was over het persoonlijk leven van Joseph Dominique (JD,1725-1811).

De tijd waarin hij leefde is in de Nederlandse Geschiedenis ook een interessante Periode.
Ik breng voor de goede orde de volgende data in herinnering:

Patriotten/Oranjegezinden:
-1784 Brunswijk verlaat Ned.
-1787 Goejanverwellesluis.
-1795  Willem V verlaat Nederland.
-1795-1805 Bataafsche Republiek.
-1805-1806 Bataafse Gemeenebest.(Rutger Jan Schimmelpenninck).
-1806-1810 Koninkrijk Nederland (Lodewijk Napoleon).

Tot mijn spijt ontdekte ik hierover niets.Dus ook niet of hij Oranjegezind was of meer de Patriotten steunde, of zijn Franse afkomst nadelen of voordelen heeft gebracht ed.
Overigens was het bezoek wel zeker de moeite waard.

Grootburger van Zutphen.

(Blz.2 Boekje Anita op de Woerd) Ik leerde dat van oorsprong een ieder 1 burgerrecht had. Om te verhinderen dat leden van de R.K kerk het burgerrecht konden verkrijgen werden in ±1660 moeilijkheden opgeworpen. Na 1667 werd het niet meer verleend aan leden van de R.K kerk.De godsdienst werd vanaf deze datum vastgelegd. Deze vermelding werd in 1802 afgeschaft. Vanaf 1792 werd ook aan katholieken het burgerrecht verleend,aan Joden vanaf 1796. Het Burgerrecht is in 1715 gewijzigd. Invoering van Grootburgerschap en kleinburgerschap. De eersten hadden alle rechten en privilegiën. Kleinburgers mochten wel lid van een gilde worden,burgernering te mogen uitoefenen,stadswaren ter pachten en genote vrijheid op te tollen. Zij hadden niet het recht om ambten (leraar?) te bekleden.Burger kon men alleen worden als men gedurende een bepaalde tijd "vuur en rook (gewoond hebben in?)" in de stad had gehouden. Bij verhuizing uit de stad verloor men na 1 jaar,6 weken en 3 dagen het burgerrecht. Kinderen kregen het bij terugkeer gratis terug. "Ontpoortering kwam ook voor als men weer katholiek was geworden. Trouwen met een Burgeres gaf korting. Voor het verkrijgen van het burgerrecht moest men betalen. Kleinburgers betaalden niet voor de 2 Weeshuizen en  het Gasthuis. Conclusie: Grootburger is geen "Eere" Burger.

Het Wapen ed.

Er zijn verhandelingen en beschouwingen over de verschillende wapens. Er zijn verhandelingen van voorkomende wapens van André's met verschillende naamstoevoegingen.

Het tot de kant doorlopende kruis wordt gedragen door adellijke "André's .........." in Frankrijk. Verwezen wordt naar diverse heraldiek boeken/kenners in binnen-en buitenland Ook wordt ingegaan op een voorkomend "rood kruis" tot de kant doorlopend. (kwam op een stoel voor).

De volgende zinnen/stellingen vielen mij op:

-Het wapen dekken met een kroon,wanneer niet behorende tot erkende adel acht ik uit den booze.

-De gevoerde kroon bestaat nergens. Graveurs die van heraldiek evenveel  verstand hebben als een kat van aardrijkskunde.

-Scherts kroon met 5 fleurons.

-Frankrijk hecht niet aan een helm, De Engelsen wel. Helm, helmteken en kleden worden afgeraden.

-Voor onze familie is een doorlopend kruis fout.

-Waarom niet een onderzoek in Frankrijk.De kosten moeten niet hoog zijn.(...omdat "wij/A.E" wel wisten/wist dat JD niets met adel te maken had?)

-Opmerkingen over een brief in de ZIJTAK ANDRÉ (zie stamboom)

Een interessante opmerking over een brief van Marie Francois Joseph (1765-1845) aan Louis Marie Norbert (1768- 1856) -haar broer-dat Francois Marie (1728-?) , hun vader, het zelfde wapen had als JD (zijn broer). Voorts dat het aannemelijk is dat het wapen van A.E (zoon JD)wel het zelfde moet zijn als dat van zijn vader. Waarom zou hij willen afwijken. Van zijn ring is een lakafdruk bewaard.

-Soms is ook de leeuw omkijkend.

-Halsband hond is zilver.

OVERAL BIJ TEKENINGEN EN IN DE LAKAFDRUKKEN DE HOND "LINKS".
Klopt met de hond in de zegelring aan de andere kant.
Klopt ook met omschrijving in PATRICIAAT. Men moet dit "lezen" dat geredeneerd wordt van uit de drager.(Het zelfde als bij de oevers  van een rivier. Met stroomrichting mee).

CONCLUSIE: Ondanks de omschrijving van dekkleden gewoon bij de omschrijving in het Patriciaat blijven. Verder geen kroon of helm.

Diverse Huizen.

-Huizen van de van Heeckerens in Zutphen.(Brief Archief 25-4-1969)
Zonder nader onderzoek is het niet mogelijk uit te maken welk huis de tak "Nettelhorst" bezat. Of in 's-Gravenhof of in de Kuiperstraat.

-Huizen van JD (brief 17-2-1977 van Archief). Huis in de Waterstraat 37. Mogelijk was hier de kostschool. Het is afgebroken en heeft plaatsgemaakt voor nieuwbouw.

Huizen aan de Paardewal. (5-11 en 17-25). Tot ±1850 in de Fam. Of in een groot pand daar kostschool is gehouden  is ook onbekend. Hofhuisjes en de hof buiten de Marspoort zijn niet meer te traceren.

ZIJTAK ANDRÉ

-Huis Louis Marie Norbert André (brief 17-2-1977 van Archief).

Huis Oude Wand/hoek Lombardsteeg.Overgedragen door Anna van Lintelo,weduwe van F.B.L Baron van Westerholt haar ouderlijk huis.
Louis M.N.heeft hierin zeker nog lange tijd de kostschool gehouden. Het oude pand is ook afgebroken.

GRAF Joseph Dominique (JD,1725-1811) DE WALBURG KERK was niet open.

Burgemeester in ROME (Blz.15 punt 37 in Boekje Anita op de Woerd)

Het is een aardig artikel in de TELEGRAAF van 24-4-1963. Waarom "hij" niet verwant is blijkt nergens uit. Moeten wij dat nog eens proberen na te pluizen?

P.C.André de la Porte (1933)
Blaricum 25-2-1999home