INHOUDSOPGAVE Familie Archief ANDRÉ DE LA PORTE

DEPONERINGEN in het ARCHIEF in Zutphen
Alvorens stukken in het Archief in Zutphen te deponeren is het raadzaam om hierover contact op te nemen met de Stichting. Er gelden enerzijds regels voor deponeringen die slechts periodiek kunnen geschieden,anderzijds omdat er ook normen zijn die een goede bewaargeving kunnen bevorderen.

Inventaris van het archief in PDF formaat klik hier


INHOUDSOPGAVE Fam.Archief ANDRÉ DE LA PORTE
Uit Bronnenpublikaties
Stadsarchief Zutphen door Anite op de Woerd (en aanvullingen)
=========================================

I       INLEIDING                                                     	  
A. Geschiedenis van de archiefvormende instelling               	  
a. Oorsprong en geschiedenis van de familie                     	  
b. De naam André de la Porte                                       	  
c. Arnhemsche Verzekerings Maatschappij                          	  
d. Merrem & La Porte                                                 	  
B. Geschiedenis van het archief                                     	  
C. Verantwoording van de inventarisatie                          	 
D. Handleiding voor de gebruiker                                   	 
 
II      	INVENTARIS

A. 		Stukken van algemene aard                                 
B. 		Stukken betreffende bijzondere ondenverpen            

1. 		De Stichting

1.1 		Oprichting                                             
1.2 		Taken                                                    
1.2.1 		Familiedagen                                        
1.2.1.1 	Documentatie	                                   
1.2.2 		Archief                                           
1.2.3 		Genealogisch en heraldisch onderzoek         
1.2.3.1 	Documentatie                                   		

2.      	Collectie aangebracht door A.E. André de la Porte

2.1 		Genealogisch en heraldisch onderzoek          	
2.1.1 		Documentatie                                       
2.2 		Afzonderlijke familieleden                         
2.2.1 J.	D. André de la Porte (1725-18ll)               
2.2.1.1 	Documentatie                                      
-

2.2.2   	A.E. André de la Porte (1767-1805)        
2.2.2.2 	Documentatie                                
2.2.3   	J.D. André de la Porte (1797-1816)             
2.2.4   	H.A. André de la Porte (1798-1876)              	
2.2.5   	M.E. André de la Porte (1799-1879)            
2.2.6   	G. André de la Porte (1800-1869)             
2.2.6.1 	Documentatie                                    	 
2.2.7   	A.E. André de la Porte (1804-1873)      
2.2.7.1 	Documentatie                                    	
2.2.8   	J. André de la Porte (1829-1876)           
2.2.8.1 	Documentatie                                   
2.2.9   	J.H. André de la Porte (1831-1889)         
2.2.9.1 	Documentatie                                    
2.2.10  	A.E. André de la Porte (1832-1898)         
2.2.10.1        Persoonlijk leven                         
2.2.10.2        Financiën                                
2.2.10.3        Documentatie                              

2.2.11  	D.A. André de la Porte (1834-1900)       
2.2.11.1        Documentatie                              
2.2.12  	G.A. André de la Porte (1836-1902)      
2.2.12.1        Documentatie                                 
2.2.13  	A. André de la Porte (1838-1925)         
2.2.13.1        Documentatie .                        

2.2.14  	J.A. André de la Porte (1840-1868)         
2.2.14.1        Documentatie                               
2.2.15  	A.L. André de la Porte (1841-1894)          
2.2.15.1        Documentatie                              
2.2.16  	H.A. André de la Porte (1847-1879)      
2.2.16.1        Documentatie                           
2.2.17  	A. André de la Porte (1861-1948)               
2.2.18  	J.M. André de la Porte (1863-1922)          
2.2.19  	A. André de la Porte (1868-1948)                 
2.2.20  	I.G. André de la Porte (1870-1909)             
2.2.21  	A.L. André de la Porte (1859-1938)            
2.2.21.1        Documentatie                               
2.2.22  	H. André de la Porte (1860-1877)              
2.2.22.1        Documentatie                           
2.2.23  	G. André de la Porte (1862-1943)              
2.2.23.1        Persoonlijk leven                         
2.2.23.2        Financiën                                     
2.2.23.3        Onroerend goed                   
2.2.23.4        Documentatie                       
2.2.24  	A.M. André de la Porte (1864-1946)      
2.2.24.1        Documentatie                                   
2.2.25  	J. André de la Porte (1865-1890)             
2.2.25.1        Documentatie                    

2.2.26  	G. André de la Porte (1866-1950)          
2.2.26.1        Documentatie                       

-
2.2.27  	C. André de la Porte (1878-1951)              
2.2.27.1        Documentatie    32
2.2.28  	M. André de la Porte (1897-1980)              
2.2.28.1        Documentatie    32
2.2.29  	A.E. André de la Porte (1898-1977)           
2.2.29.1        Persoonlijk leven                        
2.2.29.2        Financiën                                 
2.2.29.3        Militaire loopbaan en oorlogstijd          
2.2.29.4        Onroerend goed                             
2.2.29.5        Documentatie                                

2.2.30  	J. André de la Porte (1900-    )                   
2.2.30.1        Documentatie                                   

2.2.31  	F. André de la Porte (1902-1987)            
2.2.31.1        Documentatie                               
2.2.32  	G. André de la Porte (1897-1946)                 
2.2.32.1        Documentatie                                   

2.2.33  	N.J.D. André de la Porte (1945- )                 
2.2.33.1        Documentatie    38
2.2.34  	G. André de la Porte (1932-     )                   
2.2.35  	W. André de la Porte (l934-     )                 
2.2.36 	 	G. André de la Porte (1927-     )               

2.2.37  	L.M.N. André de la Porte (1768-1856)            
2.3     	Aanverwante familieleden                      
2.3.1   	Familie Leefers                                 
1 2.3.2 	Familie Bussingh                                 
2.3.3   	Familie Rouffaer                             
2.3.3.1 	Documentatie  41
2.3.4   	Familie Van der Palm                     
2.3.4.1 	Documentatie                          
2.3.5   	Familie Van Driel                     
2.3.6   	Familie Harmens                           
2.3.6.1 	Documentatie                                     
2.3.7   	Familie Dijckmeester                                  
2.3.7.1 	Documentatie                                        
2.3.8   	Geslacht Troll                                        
2.4     	Arnhemsche Verzekerings Mastschappij                
2.4.1   	Documentatie                                         

3.      	Collectie aangebracht door Cornelis André de la Porte

3. 1    	Stukken betreffende afzonderlijke familieleden 
3.1.1   	P.C. André de la Porte (1837-1912)                
3.1.1.1 	Documentatie                                     

2.2.27  	C. André de la Porte (1878-1951)                      
2.2.27.1        Documentatie                                   
2.2.28  	M. André de la Porte (1897-1980)               
2.2.28.1        Documentatie                                  
2.2.29  	A.E. André de la Porte (1898-1977)   
2.2.29.1        Persoonlijk leven             
2.2.29.2        financiën                                   
2.2.29.3        Militaire loopbsan en oorlogstijd     
2.2.29.4        Onroerend goed                          
2.2.29.5        Documentatie                              

2.2.30  	J. André de la Porte (1900-    )             
2.2.30.1        Documentatie	                            

2.2.31  	F. André de la Porte (1902-1987)                
2.2.31.1        Documentatie	                           
2.2.32  	G. André de la Porte (1897-1946)              
2.2.32.1        Documentatie	                      

2.2.33  	N.J.D. André de la Porte (1945- )              
2.2.33.1        Documentatie    38
2.2.34  	G. André de la Porte (1932-     )                    
2.2.35  	W. André de la Porte (l934-     )            
2.2.36  	G. André de la Porte (1927-     )              

2.2.37  	L.M.N. André de la Porte (1768-1856)             
2.3     	Aanverwante familieleden                   
2.3.1   	Familie Leefers                                   
1 2.3.2 	Familie Bussingh                                   
2.3.3   	Familie Rouffaer                                  
2.3.3.1 	Documentatie                                     
2.3.4   	Familie Van der Palm                     
2.3.4.1 	Documentatie                                
2.3.5   	Familie Van Driel                            
2.3.6   	Familie Harmens                                 
2.3.6.1 	Documentatie                                   
2.3.7   	Familie Dijckmeester                            
2.3.7.1 	Documentatie                                 
2.3.8   	Geslacht Troll                                      
2.4     	Arnhemsche Verzekerings Mastschappij               
2.4.1   	Documentatie  44

3.      	Collectie aangebracht door Cornelis André de la Porte

3. 1    	Stokken betreffende afzonderlijke familieleden 
3.1.1   	P.C. André de la Porte (1837-1912)                   
3.1.1.1 	Documentatie                                   

-
3.1.2   	C. André de la Porte (1867-1929)        
3.1.2.1 	Documentatie                                 
3.1.3   	J. André de la Porte (1869-1929)                        
3.1.4   	P.C. André de 1a Porte (1871-1935)                    
3.1.4.1 	Documentatie                                       
3.1.5   	L.L.F. André de la Porte (1875-1950)                  
3.1.5.1 	Documentatie    

3.1.6   	C.H. André de la Porte (1898-1966)              
3.1.6.1 	Documentatie 

3.1.7   	P.J. André de la Porte (1897-1958)            
3.1.8   	J.M. André de la Porte (1905-1966)                
3.1.8.1 	Documentatie                                           

3.1.9   	J.H. André de la Porte (1911-   )                

3.1.9.1 	Documentatie                                          
3.1.10  	C. André de la Porte (1925-1993)                 

3.1.11  	C.H. André de la Porte (1926-   )                     
3.2.    	Beheer Merrem & La Porte.                 
3.2.1   	C.V. Merrem & La Porte.                   
3.2.1.1 	Documentatie                                
3.2.2.  	N.V. Merrem & La Porte.                    
3.2.2.1 	Documentatie                              

3.2.3   	N.V. Kantoorlokalen Mastschappij Keizersgracht. 

AANVULLINGEN en latere deponeringen.
------------------------------------
Collectie Ingebracht door P.C.André de la Porte (1933)

1.C.André de la Porte(1904-1974).
  Documentatie waaronder:
  Levensverhaal,foto's en krantenartikelen.
2.Arnhemsche Verzekering Maatschappij.
  Documentatie waaronder:
  Brieven aan P.C.André de la Porte (1933-    )
  Direktiefoto's
  Foto Personeel,
  Mededelingen aan Assurantie Tussenpersonen.
3.P.C.André de la Porte (1933-....)
  Documentatie waaronder:
  -beschrijving Militaire Diensttijd op de S.R.O.C geschreven door P.Danz,
  -Gegevens over schooltijd en loopbaan bij Dl en de CU.
  -Prints van foto's en artikelen.

====================deponering 6 Oktober 2004=============

1.
CENTRE D'Études Génealogique Du Pays Des 7 Vallées, met diverse bescheiden.
Ondermeer met 74 Genealogische staten.
2. Een brief van Cercle GENEALOGIQUE des Alpes de Haut Provence te 
Manosque d.d 8-6-2002 over Cosme en zijn echtgenote en kinderen.
3. Onderzoek in Arnhem. 
Een brief van Het Gelders Archief d.d. 5-1-2004 (REF.B2003-1153) van 
Gerrit Richter.

===================deponering 10-3 2005=================
1.Het op 5 Maart 2005 op de Familiedag te Elst.uitgebrachte boek 
"GESCHIEDENIS VAN DE FAMILIE André de la Porte"
2. En Koker met de De stambomen André de la Porte 2000 en 2005.
3. De stamboom van de gelieerde Belgische Tak André op A4 formaat.
(zit ook in 2)
4. Een getekende verklaring door H.J Hiddink dat de gegevens uit 
het door hem geschreven Boek De Nettelhorst ,
kunnen worden gebruikt voor publicaties. Voorts een aantal foto's van 
de Ruïne de Nettelhorst.
5. Enveloppe met bescheiden van en over D.C.M André de la Porte, 
1873-1945 Witte tak (Zie aparte beschrijving/specificatie)
6. Enveloppe met een overzicht van de Militairen uit de Familie en bescheiden, 
foto's en prints hierover. Incluis 2 boekjes K.M.A & kaart en Kilicadmon Papers.
(Zie aparte beschrijving/specificatie)
7. Een enveloppe met een e-mail wisseling tussen P.C.André de la Porte 
en Mariëtte Gleichman met bijlagen over kritiek over de opneming 
van de Familie André de la Porte in het Patriciaat.
8 Fel rood spiraal Foto album van Anna Herbertha André de la Porte, 
getrouwd met J.M.Boom, met verklarende tekst over de foto's. 
9. Bordeaux rood album met de tekst in goud 1895-1908 
Inhoud Het dwergland (voorstelling12,5 jarig huwelijk 
C. André de la Porte (1904) en C.M.Uijt den Bogaard door 
kinderen,neven en nichten.
10. En bruin foto album met gouden tekst "Voor Vader's 60e verjaardag,
3 Aug. 1927 (is Cornelis André de la Porte (1867-1929).)
11. Overzicht van enige familieportretten
12 t/m 19 Diverse foto's met toelichting.

================= DIVERSEN ========================
- En brief van het FRYSK HISTOARYSK en LETTERKUNDICH SINTRUM 
van 10 Juli 2006 aan N.J.D André de la Porte over het schenken 
van een prijsband van de Latijnse School te Franker. In 1817 
uitgereikt aan S. Wybinga (1804-1886).


home