Familie INDEX Familie Oorsprong Stamboom

Opening Familie Archief in Zutphen op 8 April 1994. (*)

Het eerste exemplaar van de familieinventarisatie is op 8 april 1994 door de heer Hermans, Hoofd gemeentearchief in Zutphen, in het bijzijn van een kleine twintig familieleden overhandigd aan Norbert. Deze gaf het het eerste boek evenwel direct aan Erna als teken van appreciatie voor al het werk dat Cees voor de familiestichting heeft gedaan. Hij was immers de initiatiefnemer van de inventarisatie en heeft het resultaat, in de vorm van een proefdruk, gelukkig kunnen lezen. De presentatie was zeer in zijn geest. Een begeestigde heer Hermans vertelde ons op amusante wijze over het wel en wee van archieven, wat er wel en niet in thuis hoort en vooral wat ermee te doen. Iedereen die een exemplaar van de inventarisatie heeft besteld treft deze bijgesloten aan.(**)

Familiearchief.

Eén van de belangrijkste opmerkingen is dat een archief, hoe stoffig het woord soms ook klinkt, levendig en actief hoort te zijn. Dat betekent dat relevante familiedocumentatie, belangrijk of misschien schijnbaar iets minder belangrijk, oud of van recente datum, gearchiveerd dient te worden. Hiermee voorkomen we dat er hiaten in documentatie en tijdsperioden ontstaan. We vragen dan ook iedereen om stukken die op de familie betrekking hebben (persoonlijke en zakelijke aangelegenheden) en die voor het nageslacht van belang kunnen zijn, aan het archief ter beschikking te stellen. Dus zowel documenten die betrekking hebben op een 'gezin' als op een 'tak' of op de gehele familie. Bij het lezen van de inventarisatie krijgt u een beeld van hetgeen er nu aanwezig is; dit kan u mogelijk op het idee brengen nog eens in uw eigen oude lade te snuffelen. U kunt uw archiefstukken sturen aan het correspondentieadres van de familiestichting (***).

NB:
(*) Op basis gegevens uit de Brief van H.W.André de la Porte gedateerd Juli 1994 aan de familieleden.
(**) De Bronnenpublikatie Stadsarchief Zutphen "Inventaris van het Archief Familie Stichting André de la Porte) is te koop bij het Stadsarchief.
(***)Of direkt aan het Stadsarchief met een kopie van de inhoud aan de Stichting.

P.C.André de la Porte (1933)home