Familie INDEX Familie Archief in Zutphen Stamboom

Arnhemsche Verzekerings Maatschappij

Deze maatschappij ontstond als de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij, opgericht door de heren Mr.J.Weerts en Mr.N.W Ardesch in 1809, voornamelijk voor waarborging tegen brand van gebouwen in dorpen en op het land.
Hiernaast is in 1825 nog een maatschappij opgericht, voor de waarborging van gebouwen en inboedels in en nabij steden. Deze maatschappij is onder onafgebroken directie van de familie geweest.
Aangezien men de voorkeur gaf aan vaste premiebetaling heeft men de maatschappij veranderd in een vennootschap onder de naam "Arnhemsche Verzekerings Maatschappij tegen Brandschade". Deze is in 1844 in werking getreden.

De opeenvolgende directeuren waren Gilles, Anthony Engelbert Gzn., Gilles A.E.zn. en Anthony Engelbert André de la Porte.

Anthony Engelbert André de la Porte trad per 1 januari 1964 af als directeur van de maatschappij. Hij was er toen 37 jaar aan verbonden geweest, waarvan 23 jaar als directeur.

 Mr. Jozef Leonard André de la Porte werd directeur en Pieter Cornelis André de la Porte adjunct-directeur.
In 1967 werd deze Pieter Cornelis André de la Porte directeur.
De Maatschappij is via diverse fusies uiteindelijk een onderdeel van "Delta LLoyd Verzekeringsgroep N.V."geworden.(Uit de "Inventaris" van het Archief,opgesteld door Anite op de Woerd)Bij toeval opgemerkt (September 2005): een oude reclame van de AVM in Utrecht. (foto hieronder)
Het is op de zijgevel van het pand gelegen aan de Lichte Gaard nummer 8.home