Huwelijk tussen Cosme André en Catherine Royete

7 November 1639

    

Huwelijk tussen Cosme André aan de ene kant en Catherine Royete aan de andere kant

Archives Départementales des Alpes de Haute Provence" in DIGNE
Archives Notary Jean-François RICHARD from 1643
"Contrat de Mariage"
01) In de naam van God zijnde het jaar duidend zes
02) honderd negen en dertig en de zevende dag
03) van de maand november in de middag, heersend
04) de zeer souvereine en christelijke prins Lodewijk
05) de dertiende van die naam bij de gratie van God Koning
06) van frankrijk en van navara, gelukkig
07) is hij lang in goede welvaart. als zijnde
08) de woorden van de toekomst is deze huwelijks
09) acte tussen Cosme andre meester kleermaker
10) legitieme en natuurlijke zoon van wijlen heer
11) Joseph andre en sperite amaronne van de
12) stad manosque aan de ene kant, en eerlijke
13) dochter Catharine Royete wettige en
14) natuurlijke dochter van wijlen Jehan royet in leven
15) meester leermaker en van anne daudete uit
16) manosque aan de andere, welke partijen
17) een huwelijks acte wensen te maken
18) op de meest volledige manier; aan de overeenkomst
19) is toestemming voorgeschreven te weten
20) van meester michel andre ook meester kleermaker
21) en Gabriel Laugier hun broer en zwager en voornoemde
22) royete van anne daudette haar moeder, van andre
23) royet haar grootvader, van michel en Joseph Royet
24) leerbewerker haar broer, en daarnaast hun goede
25) ouders en vrienden hier aanwezig en verenigd
26) over en weer dank verschuldigd,
27) met de toestemming die bovenstaande hebben beloofd
28) en beloven elkaar te nemen in een echt en wettelijk
29) huwelijk, Dit te doen en te vieren in het gezicht
30) van de heilige moeder de katholieke apostolische
31) en roomse kerk, terwijl elk van de partijen
32) over en weer de volgende belofte doet,
33) en om de kosten van dit huwelijk
34) gemakkelijker draagbaar te maken, daarom
35) heeft genoemde moeder daudete een schuld samengesteld en
36) brengt samen als onderpand
37) voor genoemde Catherine Royete haar dochter en voor
38) haar, voor genoemde Cosme andre haar toekomstige echtgenoot
39) aanwezig legt enerzijds de som van honderd
40) escus wat drie honderd 'livres' maakt van
41) de waarde van de regeling en zestien escus veertig cent.
42) veertig 'livres' maakt
43) de prijs van een kist kleren en voorraden
44) van genoemde royete aan de ene kant, uitgezonderd
45) daarvan honderd escus in zilver die genoemde andre
46) heeft ontvangen van daudete
47) vastleggend de som van drieëndertig escus
48) twintig centen, makend honderd 'livres' in gouden pistolen
49) uit spanje, echte door hem getelde
50) aantallen ,werkelijk door hem geteld
51) voorgelegd onder mijn ogen notaris
52) en getuigen, vandaar het evenwicht, en de
53) twee honderd resterende escus zal genoemde daudete
54) aan hem betalen, te weten vijftig 'livres',
55) op de dag van het feest van 'notre dame' volgende februari
56) vijfentwintig 'livres' na die dag en in één
57) jaar en wat resteert in gelijke termijnen
58) en betaalt per jaar totdat
59) volledige betaling is geschied .wat betreft
60) de kist en de voorraden met de genoemde
61) waarde deze zullen hem worden gezonden op de dag
62) van de huwelijksvoltrekking .
63) zijnde de vastlegging gemaakt voor
64) het vastleggen van zowel de moederlijke als de vaderlijke
65) rechten die royete zou kunnen beweren te hebben
66) en vragen in deze zaak die zullen kunnen worden gesteld
67) aan genoemde royete door haar moeder een
68) compleet bruidskleed van cadis
69) wil het zelfde en door andre een riem
70) met sluiting en zilveren hanger met een prijs en
71) waarde van de som van vijftien 'livres'
72) deze royete zegt alles te hebben
73) en scheld haar moeder en toekomstig echtgenoot vrij
74) dit kleed en riem blijven
75) bij de nabestaanden van de toekomstige echtgenoten
76) vooruitlopend op het huwelijk geeft
77) grootvader royet aan royete een binnenlandse estier (?)
78) heeft bekend dat andre gezegd heeft deze te hebben gekregen
79) en vrijwaart hem. Met de zelfde overweging
80) heeft andre gegeven en geeft ter verhoging
81) van de schuld aan royete zijn toekomstige vrouw
82) de van de waarde som van tachtig 'livres'
83) van de regeling om aan haar toe te behoren en
84) daarover te beschikken voor haar plezier en wil
85) voor het geval zij hem overleeft en niet anders
86) en wederkerig geeft royete toegestaan
87) door boven genoemden aan andre haar toekomstige
88) echtgenoot de som van veertig 'livres'
89) om aan hem toe te behoren en daarmee hetzelfde te doen
90) tien escus wat hij wil voor het geval hij haar
91) overleeft en niet anders als
92) zakgeld dat andre zal erkennen
93) en vanaf heden erkent en verzekert
94) dat hij alles heeft en zal ontvangen van de schuld en
95) rechten van royete zijn toekomstige echtgenote
96) en ten gunste van haar bepaalt op één
97) en al zijn goederen en huidige en toekomstige rechten
98) om terug te geven en terug te betalen in geval
99) van scheiding aan wie toebehoort en aan wie
100) en opdat de genoemde schenkingen van
101) eeuwige waarde zullen zijn volgens de regeling
102) van deze zaak hebben genoemde partijen
103) de bevoegdheid dat bovenstaanden
104) hun speciale en algemene tekeningsbevoegden zijn
105) te weten genoemde andre, mijnheer Jehan Faulchier
106) en genoemde daudete en royete, mijnheer
107) guibal Paris , ondertekenaars met zetel en
108) en verblijf in Forcalquier afwezig
109) als aanwezig alle
110) andere ondertekenaars op de zelfde zetel voor en in
111) hun naam aanwezig voor mijnheer de
112) hoofd luitenant van de zelfde
113) zetel en hij vraagt en verkrijgt inschrijving
114) en registratie van genoemde giften. Zweren
115) in de geest van de opstellers dat hen
116) geen gift van fraude bekend is en
117) en dat deze gedaan zijn in open
118) en goed wil met de belofte in te stemmen
119) en ondertekenen alles wat door al diegenen en
120) hun vervangers gedaan , gezegd en geschreven zal worden
121) en hen te ontheffen van alle lasten van de ondertekening
122) in de vorm en daarboven elk van genoemde
123) partijen elk voor wat betreft
124) de toestemming dat bovenstaande
125) belovend ingestemd te hebben met het huidige contract
126) en niet te overtreden op straffe van alle kosten
127) schade en interest onder de verplichting
128) van hun goederen en huidige en toekomstige rechten
129) bij alle hoven
130) afziend op die manier hebben gezworen.
131) acte gemaakt en gepubliceerd in manosque
132) in het huis waar genoemde
133) daudete woont en aanwezigheid van anthoine decoris
134) schrijver, Jehan baptiste Ricard burger
135) meester Pierre andre patricier , etien arnailhy
136) meester Chand Pool signiers burger en
137) en voor de plaats manosque genoemde vereiste
138) en ondertekend door die partijen die
139) hebben verklaard het niet te weten is dit
140) één van de instellingen van de gemeente

Home

 familie stamboom 

       


©2007 Stichting André de la Porte - laatste wijziging: 14 februari 2007