Eric André de la Porte

02-September-1940

Op 2 september 1940 ben ik als derde zoon te Hengelo (O.) geboren. Mijn lagere school doorliep ik deels in Velzen, deels in Hilversum, waar ik vervolgens ook het gymnasium B bezocht, dat ik afsloot met mijn einddiploma in 1959. In datzelfde jaar begon ik met mijn rechten-studie te Leiden, waar ik in 1965 mijn meester-titel behaalde. Eind 1965 ben ik getrouwd en uit dat huwelijk werd in 1966 een zoon en in 1968 een dochter geboren. Tijdens mijn rechten-studie heb ik ook mijn kandidaatsexamen filosofie voltooid.

Vanaf 1965-1976 was ik wetenschappelijk medewerker, op het laatst hoofdmedewerker, bij de vakgroep strafrecht aan de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit te Leiden. In het laatste jaar verwierf ik de doctorsgraad met mijn proefschrift: 'De telastelegging in strafzaken', een studie op het grensgebied van het strafprocesrecht en het materiele strafrecht. In hetzelfde jaar eindigde mijn huwelijk.

Eind 1976 volgde mijn benoeming als lector, later als hoogleraar in de 'Algemene Beginselen van het Recht' aan de Universiteit Twente bij de pas opgerichte multi-disciplinaire faculteit Bestuurskunde. In 1978 aanvaardde ik het ambt met een rede 'Redelijkheid en rationalisering van rechterlijke beslissingen'. In hetzelfde jaar werd mijn proefschrift bekroond met de leidse Modderman-prijs. Sinds 1981 leef ik gelukkig met mijn tweede levenspartner samen in Twente, wat ook tot uitdrukking komt in ons in 1998 gesloten huwelijk.

Van het universitaire leven nam ik afscheid in september 1992 met een rede 'Uw wet geschiede'. De titel van de rede (die over kosmische wetten gaat) laat zien, dat de in 1984 begonnen cursussen White Lodge in de spirituele psychotherapie hebben doorgewerkt. Van 1989 tot en met 1994 gaf ik zelf als docent White Lodge cursussen. Sinds januari 1995 ben ik zelfstandig op spiritueel gebied en geef ik o.a. kleurentherapie op afstand. In juni 1998 heb ik de drie-jarige beroepsopleiding reincarnatie- en hypnotherapie op het ATMA-instituut te Amersfoort voltooid en vanaf die tijd ben ik als regressietherapeut werkzaam met een bescheiden praktijk aan huis. Thans ben ik ook voorzitter van het landelijke (koepel-)bestuur van de Stichting Nederlandse Hospice Beweging (NHB), die terminale zorg thuis of in een Bijna Thuis Huis met vrijwilligers bevordert.
Enschede, oktober 2000

E. André de la Porte


Home

 Publikatie in de Elsevier 

       


©2002 Stichting André de la Porte - laatste wijziging: