Verslag over de 4e André de la Porte familiedag
gehouden 9 Mei 1992 te Elst.

Traditioneel houdt de familie André de la Porte eenmaal in de vijftien jaar een reunie; zo ook deze 4e bijeenkomst op zaterdag 9 Mei te List bij Nijmegen. De eerste was namelijk op 31 Mei 1947 te Arnhem, de tweede op 26 Mei 1962 te Vught en de derde op 7 Mei 1977 te Zutphen.

De deelnemers werden welkom geheten door Cees in restaurant "de Hucht" na ingecheckt en van naamplaatjes voorzien te zijn door de broers Hans Willem en Johan. Bijzondere waardering was er voor de komst van "Hap", Anne Herbert, uit Zuid-Afrika, voor de kinderen van Jan en Marise namelijk Yolan, Siaska, Marja en Stefan uit Amerika die elkaar 5 jaar niet gezien hadden, en voor de zonen van Piet en Carole, Pieter en Neill, eveneens speciaal voor deze bijeenkomst overgekomen.

Een applaus was er voor de aanwezigheid van de oudste deelneemster, Map ten Sijthoff-André de la Porte geboren in 1905. Als gast was er Connie van Lulofs Umbgrove-Pels Rijcken, dochter van Constance André de la Porte, die het "herfst"' schilderij had meegenomen geschilderd door haar overgrootvader Gilles André de la Porte (1800- 1869). Cees heeft "de winter". Wie weet waar de "zomer" en de "lente" zijn? De andere gasten waren Catrien Ariens en Tom List, beide fotografen.

Na afloop van de lunch en voor het gaan naar de kerk werd de groepsfoto gemaakt waarbij een deel van het gezelschap door de vloer van de veranda zakte, grote hilariteit.

In de kerk gaf de koster, de heer van der Horst, niet alleen een interessante uitleg over de oorsprong en de geschiedenis van de kerk, maar ook hoe onze voorvader Ds. Anthony Engelbert (1767-1805) door de kerktoren vloer zakte. Kennelijk is het zakken door de vloer een familie traditie.

Na de kerk retour naar 'de Hucht". waar Cees de André de la Porte stichting vergadering opende. Alvorens te beginnen bond hij de excuses aan van zijn mede bestuursleden voor hun afwezigheid. Ook zonder notulen, noch agenda. maar met een verslag van de familiedag in Zutphen was er toch nog wat informatie.

Op 26 April 1977 is te Arnhem de André de la Porte stichting opgericht. De stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel te Zutphen en geregistreerd onder nummer 5-08-038121. Jaarlijks inschrijfgeld is F.60,-. De jaarlijkse donateurs bijdrage is fl.25,-. Per 1 Mei 1992 was het tegoed op giro rekening nr. 3873237 ten name van de André de la Porte stichting f 7.536,20. Dit bedrag is niet alleen nodig om de kosten van de huidige familiedag te betalen, maar ook om een reserve te hebben voor toekomstige activiteiten. Na afsluiting van het boekjaar 1992, dat teruggaat tot 1977, zal Gilles Rozendaal, als vertegenwoordiger van de kascommissie, de financiën controleren en hopelijk goedkeuren.

Een van die activiteiten is, bij voldoende deelname, een heropname van de familie in bet 'blauwe boekje": het Nederlands patriciaat, uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Genealogie te Den haag. De laatste keer was dit in 1963. De kosten voor heropname van bijvoorbeeld 20 bladzijden is F 60,- per bladzijde, totaal F 1200,- aan aanmaakkosten. De minimum afname is 1 ½ maal het aantal bladzijden, met andere woorden minimaal 30 stuks. De drukkosten zijn F 62,50 per bladzijde: totaal 30 x F 62,50 = F 1875,-. Een opname van een wapentekening is F 75,-, een portret F 150,-. De totale kosten voor een uitgave van 20 bladzijden en 30 deelnemers bedragen F 3300,-of F 110,- per deelnemer. Misschien dat een deel van de kosten uit de stichtingskas kan worden betaald. Na bet peilen van de interesse hiervoor bleek dat die groot genoeg was. We gaan hiermee dus aan de slag.

Een andere activiteit zou kunnen zijn om een stagiaire van de Rijksarchief school uit Den Haag het familie archief te laten inventariseren met eventueel een vervolgonderzoek. De kosten voor het publiceren van zo n boekje is voor rekening van de familie, het inventariseren is gratis. Het familie archief, indertijd door neef Thon samengesteld, is ondergebracht in het stadsarchief van Zutphen ( onder nummer 21) evenals de stukken van Merrem & la Porte en van P.C.André de la Porte Haarlem/Heemstede voor zover ze betrekking hebben op de familie. Met de verzekeringsmaatschappij Delta Lloyd zijn contacten gelegd om uit hun archief kopieën te krijgen betreffende de Arnhemse brand verzekerings mij.

Tijdens de familiedag was een expositiewand met tafel opgesteld om de meegenomen foto's en andere herinneringen te tonen. Cees vroeg met kiem om niets van belang voor het archief weg te gooien en in het bijzonder het secretariaat op de hoogte te houden van zaken als geboorte, huwelijk en overlijden.

Na afloop van deze mededelingen vond de bestuurswisseling plaats: Voorzitter Gilles Robert is opgevolgd door Norbert (tevens hoofd van de familie), Cees door Hans Willem als secretaris, Arnoud door Johan als Penningmeester en Pieta Bruggink-André de la Porte door haar broer han te Oostkapelle. Vervolgens hield Cees nog een inleiding over de naam André de la Porte. Het was een geanimeerde dag, waarna tijdens het vertrek de stamboom werd uitgereikt. Tot over 15 jaar.

   Cees André de la Porte  (9 Mei 1992)

Pieter André de la Porte ©1999

home