[HOME]

Manosque (Provence)
(Basis ontwerp Nederlands Patriciaat VI, jaargang 1915/1963)

Genealogie

Generatie 0.
Joseph André, geb. ?, trouwt met Sperite Amaronne,
uit dit huwelijk; (1) Cosme André (vervolg Generatie I. ) ; (2) Michel ; (3) Gabriel Laugier, trouwt met ?

Generatie I.
Cosme André, geb. vóór 1627, trouwt omstreeks 7 November 1639 met Catharine Royete, uit dit huwelijk; (1) Anne (1644) ; (2) Joseph André (1646-1717) Zie vervolg hieronder ; (3) Isabeau (1651) ; (4) Louise (1654) ; (5) Paul (1659)

Generatie II.
Joseph André, geb. Manosque 1647, (Ook voorkomend onder de namen: Josephus André Dictus laporte en Josephus André dictu La Porte) poorter van Hesdin (Artois) 1680, schepen aldaar., overleden Hesdin 16 febr. 1717, tr. aldaar, 7 mei 1674 Catharine Normand, ged. Hesdin 31 juli 1649, Overleden aldaar. 3 jan. 1738, dr. van Antoine en Anne Couette. uit dit huwelijk ; (1) Francois (1675-1720); (2) Maria Catharina (1677); (3) Maria Catharina (1679-1759); (4) Arnulphus (1682); (5) Joseph Carolus (1683); (6) Marie joseph (1684); (7) Norbert (1685-1777) zie hieronder generatie III; (8) Elisabeth (1688-na 1759)

Generatie III
Norbert André, geb. Hosdin 22 sept. 1685, rentmeester. aldaar.,"changeur pour lo roy", overleden Hesdin 8 juli 1777, tr aldaar. 23 febr.1718 Marie Francoise Plet, geb. Hesdin mei 1694, Overleden aldaar. 6 feb.1774, dr. van Antoine en Marie Labbé.

Uit dit huwelijk: (1) Antoine (1718-1718); (2) Marie Francoise (1719); (3) Anna Joseph (1720-1723); (4) Norbert Antoine (1722); (5) Marie Anne (1723); (6) Marie Louise Theresa (1724); (8) Charles Francois Xavier (1727-1729); (10) Marie Catharina Joseph (1729-1729); (11) Louis Arnout (1730); (12) Charles Maxim Joseph (1731); (13) Marie Anna Rosalle (1731-1741); (14) Jean Louis (1733); Antoine Célestine (1735-1776); (16) Catharina Aldegonde (1736); (17) Adrien Francoius (1736)

(7) Joseph Dominique volgt IV. (Nederlandse tak, Generatie IV)

(9) François Marie André, geb. Headin 19 april 1728, tr. aldaar. 17 nov. 1761 Marie François Joseph Gille, geb. 1725, dr. van Jean François en Marie Anna Lefebure.

Uit dit huwelijk o.a.:

(6e kind) Louis Marie Norbert (1768-1856) De in Nederland uitgestorven tak; deze naamdragers André trof men aan te Zutphen en Dordrecht.

(8ste kind) Claude Antoine Ferdinand (1770) Uit deze tak de nazaten André uit Antwerpen


Generatie IV
IV. Joseph Dominique André (In Nederland voorkomend onder de familienaam André-Delaporte en later wordt de naam André de la Porte gevoerd, de familienaam van zijn nazaten.), geb. Hesdin 5 okt. 1725, tot priester gewijd 1750, uitgeweken als Frans huisleraar naar 's-Gravenhage, Lidmaat Waalse Gemeente aldaar. 1754, vestigde zich daarna te Zutphen, Frans instituut houder aldaar, Overleden Zutphen 19 dec. 1811, tr. aldaar. 4 juni 1759 Gualthera Mechtelina Helena Knippenburg, geb. Zutphen 3 juni 1735, Overleden aldaar. 14 sept. 1799, dochter van Engelbartus en Jacoba Agatha van den Heuvel.

Uit dit huwelijk 6 kinderen waarvan Anthony Engelbert, het 4e kind, de familie voortzet;


Generatie V
V. Ds. Anthony Engelbert André de la Porte , geb. Zutphen 14 juni 1767, pred. plaatselijk te Elst, Overleden aldaar. 6 maart 1805, tr. 1e (ondertr. Oostkapelle 27 juli) 1791 Maria Elisabeth Bussingh, ged. Delfshaven 28 juli 1771., Overleden Oostkapelle 24 aug. 1794, dr. van Ds. Johannes Wilhelmius en Elisabeth van der Linden; tr. 2e Arnhem 2 nov. 1795 Jacoba van de Wall, geb. aldaar. 18 sept. 1771, Overleden aldaar. 2 aug. 1845, dr. van Gillis en Helena Roelofs.

Uit het tweede huwelijk behalve 1 jong-overleden zoon:

1. Joseph Dominicus André de la Porte, geb. Oostkapelle 26 jan. 1797, leerling apotheker, Overleden 22 maart 1816.

2. Helena André de la Porte, geb. Elst 1 mei 1798, Overleden Arnhem 15 juni 1876, tr. aldaar. 31 aug. 1822 Bernard Hendrik Rouffaer, ged. Maastricht 25 juli 1792, koopman te Amsterdam, Overleden aldaar. 8 juli 1853, zoon van Arnoldus en Clara Cornelia Panneboeter

3. Maria Elisabeth André de la Porte, geb. Elst 15 juli 1799, Overleden Arnhem 19 dec. 1879.

4. Gillis, geb. Elst 7 okt. 1800, volg VIa.

5. Anthonie Engelbert, volgt VIb (zie blz. 33).(GROENE TAK)

Oudere Takken

VIa. Gillis André de la Porte, geb. Elst 7 okt. 1800, assuradeur te Arnhem, opr. en dir. Arnh. Verz. Mij. tegen brandschade aldaar., lid Gemeenteraad te Arnhem, Overleden aldaar. 21 mei 1869, tr. Leiden 30 aug. 1827 Adelaida Louise van der Palm, geb. ''s-Gravenhage 2 mei 1806, Overleden Arnhem 17 febr. 1875, dr. van Prof. Ds. Johannes Henricus en Aleida Bussingh.

Uit dit huwelijk:

1. Jacoba André de la Porte, geb. Arnhem 15 aug. 1829, Overleden aldaar. 8 dec. 1876.

2. Johannes Henricus, volgt VIIa. Uitgestorven tak

3. Anthony Engelbert, volgt VIIb.(ORANJE TAK)

4. Dirk, volgt VIIc (zie blz. 15).     (RODE TAK)

5. Gilles, volgt VIId (zie blz. 18).   (WITTE TAK)

6. Pieter Cornelis, volgt VIIe (zie blz. 22).(BLAUWE TAK)

7. Aleida André de la Porte, geb. Arnhem 29 mei 1838, Overleden aldaar. 11 dec. 1925.
8. Ir. Jozef André de la Porte, geb. Arnhem 25 jan. 1840, clv. mg., mg. 3e ki. Waterstaat in Ned.- Indië, Overleden Batavia 12 okt. 1868, tr. Cheribon 14 juli 1866 Johanna Everardina van Velthoven, geb. Rotterdam 11 juni 1838, Overleden Wonosobo (Kedoe) 9 sept. 1867, dr. van Matthijs en Maria Johanna Wessels.

9. Adelaide Louise André de la Porte, geb. Arnhem 30 mei 1841, Overleden ald. 22 nov. 1894.

10. Hendrik Albert André de la Porte, geb. Arnhem 29 juli 1847, sigarenfabrikant te Zaltbommel, overleden Arnhem 20 sept. 1879.


Uitgestorven TAK (A)

VIIa. Mr. Johannes Henricus André de la Porte, geb. Arnhem 14 mei 1831, rechter Arrond.-Rechtb., schoolopz. en lid Gemeenteraad aldaar., Overleden Arnhem 18 febr. 1889, tr. Puttershoek 30 juni 1859 Adriana Gorardina van Driel, geb. aldaar. 24 juli 1831, overleden Arnhem 22 april 1903, dochter van Arie en Jaantje van Hattem.

Uit dit huwelijk:

1. Adelaide Louise André de la Porte, geb. Arnhem 16 juli 1860, Overleden Dordrecht 28 aug. 1878.

2. Adriana André de la Porte, geb. Arnhem 10 aug. 1861, Overleden Velp 5 april 1948.

3. Jacoba Mathilde André de la Porte, geb. Arnhem 29 nov. 1863, Overleden Londen 26 doe. 1922, tr Arnhem 20 mei 1915 Frederik Carl David Thieme, geb. Nijmegen 28 mei 1854, boekdrukker en letterkundige, Overleden Bussum 15 april 1925, zoon van Herrnann Carl Anton en Carolina Gesina Bauer en wedr. van Arnalia Arnolda ten Hoet.

4. Maria Adriana André de la Porte, geb. Arnhem 26 mei 1865, Overleden aldaar. 5 dec. 1943, tr. Arnhem 12 mei 1891 Zeger Reinier Allardus Reyers, geb. aldaar. 28 jan. 1864, lid fa. Wed. H. H. Reyers & Zoon, wijnkopers to Arnhem, Overleden aldaar. 7 okt. 1918, zoon van Jan en Johanna Lucretia Geertruida Everwijn.

5. Alida André de la Porte, geb. Arnhem 18 Jan. 1868, Overleden Velp 3 juni 1948.

6. Johanna Cornolia André de la Porte, geb. Arnhem 16 mei 1869, Overleden Haarlem 12 feb. 1945, tr. Arnhem 13 juni 1895 Dr. Frederik Carol Kuipers, geb. Dordrecht 21 juli 1868, med. doct., geneesheer, Overleden Heemstede 26 nov. 1916, zoon van Cornelis en Elisabeth van der Koogh.

7. Ida Gorardina André de la Porte, geb. Arnhem 20 doe. 1870, Overleden aldaar. 19 april 1909.

Catharina Wilhelmina André de la Porte, geb. Arnhem 16 okt. 1872, Overleden Ellecom 18 Jan. 1945, tr. Arnhem 9 sept.1902 Etienne Daniel van Dissel, geb. Bladel 19 aug. 1872, dir. Staatsbosbeheer, Overleden Ellecom 7 nov. 1959, zoon van Dr. Elle Johan François en Elisabeth Cornelia Meijer.

ORANJE TAK (B)

VIIb. Anthony Engelbert André de la Porte, geb. Arnhem 6 nov. 1832, dir. Arnh. Verz. Mij. tegen brandschade aldaar., Overleden Arnhem 3 sept. 1898, tr. Amsterdam 6 aug. 1857 Margaretha Rouffaer, geb. aldaar. 10 maart 1834, f Arnhem 16 nov. 1901, dr. van Bernard Hendrik en Helena André de la Porte (V, 2, Zie blz. 10).

Uit dit huwelijk behalve 3 jong-overleden kinderen:

1. Adelaide Louise André de la Porte, geb. Arnhem 7 maart 1859, overleden Harlingen 20 nov. 1938, tr. Arnhem 18 juni 1885 Jacobus Hannema, geb. Harlingen 13 juli 1856, zoutzieder, graankoper en lid Gemeenteraad te Harlingen, overleden aldaar. 5 mei 1920, zoon van Leendert en Eva Fontein.

2. Helena André de la Porte, geb. Arnhem 9 nov. 1860, overleden aldaar. 29 mei 1877.

3. Gilles volgt VIlla.

4. Antoinette Margaretha André de la Porte, geb. Arnhem 1 maart 1864, Overleden Almelo 24 dec. 1946.

5. Jacoba André de la Porte, geb. Arnhem 30 juli 1865, Overleden aldaar. 15 april 1890.

Augusta Harmens VIIIa. Gilles André de la Porte (O.O.N.), geb. Arnhem 17 sept. 1862, dir. N.V. Arnh. Verz. Mij. tegen brandschade aldaar., overleden Arnhem 15 aug. 1943, tr. Harlingen 23 april 1896 Augusta Harmens, geb. aldaar. 17 dec. 1867, overleden Arnhem 7 maart 1943, dr. van Freerk en Jetske Wijbenga.

Uit dit huwelijk:

Margaretha André de la Porte (1897-1980 1. Margaretha André de la Porte, geb. Arnhem 11 maart 1897 overleden 1980, tr. aldaar. 18 juli 1922 Mr. Wicher Jacob Woldringh van der Hoop, geb. Groningen 19 april 1891, burgemr. laatstelijk van Katwijk, Overleden Qosterbeek 13 okt. 1958, zoon van Mr. Jan Gerard van der Hoop en Caroline Louise Dorothée Charlotte Gallée. [Oosterbeek]

2. Anthony Engelbert, volgt IXa.

3. Jetske André de la Porte, geb. Arnhem 21 maart 1900, tr. aldaar. 24 maart 1921 Jan Meile Haga, geb. Sneek 16 maart 1891, oud-hoofddir. Amsterd. Bank N.V., zoon van Meile en Geertje Gorter [Amsterdam]

4. Freerk, volgt IXb.


Pauline Levina Wilhelmina Dijckmeester IXa. Mr. Anthony Engelbert André de la Porte, geb. Arnhem 30 aug. 1898, dir. N.V. Arnhem Verz. Mij. aldaar., tr. Baarn 2 okt. 1944 Pauline Levina Wilhelmina Dijckmeester, geb. Haarlem 4 nov.1911, dr. van Mr. Johannes en Emma Marina van der Lek de Clercq en gesch. echtg. van Jhr. Mr. Justus Datho Quintus. [Arnhem]

Uit dit huwelijk:

1. Norbert Joseph Dominique André de la Porte, geb. Arnhem 29 juli 1945,
Trouwt met Louise Catharina van Dijke, geb. 1946

Uit dit huwelijk:

Sophie Pauline Charlotte André de la Porte, geb. 1978

Valerie Marguerite André de la Porte, geb. 1982

2. Emma Marina Johanna André de la Porte (Marian), geb. Arnhem 10 febr. 1948,
trouwt met E.N.Troll (Nils), geb. 1944
IXb. Freerk André de la Porte, geb. Arnhem 4 juli 1902, overleden op 5 december 1987 te Arnhem, oud-dir. Scholl Engberts & Scholten N.V. te Almelo (Sesa), tr. Almelo 24 april 1928 Margaretha Jansen, geb. aldaar. 12 juli 1900, overleden op 16 Mei 1974, dochter van Wicher en Geziena Scholl Engberts. [Almelo]

Uit dit huwelijk:

1. Geziena Wilhelmina André de la Porte, geb. Almelo 14 febr. 1929, trouwt aldaar op 23 aug 1954 met Odo Hattink, geb. Almelo 13 sept.1927, adj.-dir. afd. buitenland Assur. Mij. van De Nederlanden van 1845, zoon van Mr. Willem Jan Odo en Maria Elisabeth Gentrup. ['s-Gravenhage]

2. Gilles, volgt Xa.

3. Wicher, volgt Xb.

4. Augusta Roberta André de la Porte (Auk), geb. Almelo 6 juli 1938, van 1962 tot 2003 werkzaam geweest in het Stedelijk Museum De Lakenhal te Leiden, als assistent conservator.Xa. Gilles André de la Porte, geb. Almelo 13 juli 1932, werkz. afd. verkoop N.V. Alg. Kunstzijde Unie te Arnhem, tr,'s-Gravenhage 22 mei 1959 Carla Marianne Hooijkaas, geb. aldaar. 8 nov. 1937, dr. van Dr. Johannes Catharinus en Willy Delmonte. [Velp]

Uit dit huwelijk:

1. Jeroen Jan Ludwig André de la Porte, geb. Almelo 2 juni 1960. tr. met Monique C.Odenthal, Jeroen André de la Porte is zowel de oprichter als de Algemeen Directeur van Boport sinds oktober 1991. Voordat Boport opgericht werd was hij werkzaam als Commercieel Directeur bij van Ditmar Electronics te IJmuiden. Ditmar Electronics is een vooraanstaand CAD/CAM leverancier voor de textielindustrie. Voor Ditmar Electronics was hij werkzaam als Export Manager van de Leidsche Wol Spinnerij te Veenendaal. In der tijd dé producent van Nevada handbreigarens. Hij is ook werkzaam geweest als Sales Executive bij Maurice Kain LTD te Auckland, Nieuw-Zeeland. Maurice Kain is een distributeur van woningtextiel met een vestiging in Australië.

uit dit huwelijk:

a) Quirine Isabelle, geb. 28-Dec-1994
b) Gilles Jasper Jan, geb. 15-Maart-1997

2. Michiel Gilles André de la Porte, geb. op 21 maart 1962 te Arnhem. tr met Véronique Alberdingk Thijm, dit huwelijk is ontbonden op 21 augustus 2002

uit dit huwelijk:

a) Floris Gilles Eus, geb. 11 Juli 1993
b) Gwen Henriette Talitha Marianne, geb. 19 maart 1996

3. Talitha Mimi Marianne André de la Porte, geb Arnhem 21/2/64, gehuwd op 10/4/92 met Rutger Jan Mohr geb. 6/3/65 te Son en Breugel. [Woonplaats Bilthoven]Josette Marie Jacqueline RousseauXb. Dr. Ir. Wicher André de la Porte, geb. Almelo 8 okt. 1934, overleden op 16 April 2007, chem. diploming. en doct., tijd. in mil. dienst, trouwt (1x) in Enschede 28 maart 1960 Maria Catharina van Heek, geboren aldaar op 2 april 1936, overleden op 12 februari 2000, dochter van Arnold en Willy Scholten. Trouwt (2x) te Maastricht op 24 Juni 2005 met Josette Marie Jacqueline Rousseau, geboren op 13 oktober 1955 te Genk (België), dochter van Josephus Hubertus Wilhelmus Rousseau en Wilhelmine Hélène Bloemen. [woonplaats Rekem, Belgie]

Uit het 1e huwelijk:

1. Freerk André de la Porte, geb. Enschede 12 jan.1961. t. met F.Y.H. Visser (Yvette)(1964) [Woonpl. Huis ter Heide]

Uit dit huwelijk: 1) Lodewijk Pieter, geb 8 April 1994
2) Sjoerd Alexander, geb. 7 Nov. 1995
3) Jelmer Roderik, geb. 19 Maart 2000


2. Caroline Willy André de la Porte, Getrouwd met Bartholomeus Antonius Louis Marie Spaapen [Woonplaats de Meern]

3. Christine André de la Porte, (geb. 7-6-1967) Trouwt op 5 juni 1999 met Hans Bertil van der Eerden [Woonplaats Den Haag]

RODE TAK ( C )

VIIc (van blz. 11). Ds. Dirk André de Ia Porte, geb. Arnhem 15 sept. 1834, Ned. Herv. pred. laatstelijk te Almelo, schoolopz. te Haarlem, Overleden Nijmegen 27 maart 1900, tr. Dordrecht 2 aug. 1860 Anna Maria Schouten, geb. aldaar. 14 april 1837, Overleden Nijmegen 10 dec.1918, dochter van Jan en Louise Haze van Hattem.

Uit dit huwelijk behalve 3 jong- overleden kinderen:

1. Adelaide Louise André de Ia Porte, geb. Boxtel 10 mei 1861, Overleden Almelo 30 sept. 1927, tr Haarlem 18 aug. 1887 (echtsch. uitgespn Arr.-Rb. Almelo 27 sept. 1916) Frederik Stork, geb. Almelo 8 juli 1860, koopman en corisul-gen. der Nederl. te Rangoon (Br.- Indië), Overleden Apeldoom 5 maart 1945, zoon van Mr. Cornelis Hendrik en Catharina Elisabeth Ekker; bij hertr. Maria Adelaide Sachse.

2. Jan, volgt VIIIb.

3. Louise Anna Maria André de la Porte, geb. Boxtel1 febr. 1865, Overleden Eindhoven 28 april 1954, tr. Rangoon (Br. Indië) 19 dec. 1897 Hendrik Swanenburg de Veye, geb. Zwolle 28 sept. 1864, kooprnan te Rangoon, later dir. Bank voor Handel en Belegging te Arnhem, Overleden ald. 24 sept.1915, zoon . van Gerard Dirk en Anna Jacoba Doyer.

4. Gilles, volgt VIIIc.

5. Dirk André de Ia Porte, geb. Boxtel 27 juni 1867, ~ Almelo 17 sept. 1877.

6. Gerarda Cornelia André de la Porte, geb. Mmelo 12 Jan. 1870, Overleden 's-Gravenhage 27 sept 1943.

7. Jozef André de la Porte, geb. Almelo 15 febr. 1871, Overleden Bremen 12 dec. 1889.

8. Anna Maria André de la Porte, geb. Almelo 6 mei1873, Overleden aldaar. 24 maart 1884.

9. Adelaide Louise Jacqueline André de la Porte, geb. Almelo 26 juli 1874, Overleden Hilversum 12 sept.1930.

10. Adriana Margaretha Constance Anne André de la Porte, geb. Almelo 21 maart 1882, tr. Nijmegen 6 juni 1906 Anton Hofvendahl, geb. Kattarp (Zw.) 27 febr. 1877, koopman te Helsingborg (Zw.), Overleden aldaar. 15 febr. 1952, zoon . van Per en Botilla Nusson. [Helsingborg, Zw.]


VIIb. Ir. Jan André de la Porte (O.O.N.), geb. Boxtel 18 juli 1862, civ. mg., secr. Raden van comm. der Vier Ver. Ind. Stoomtram Mijen., Overleden 's-Gravenhage 23 jan. 1929, trouwt 1ste (bij voim.) Rotterdam 13 juni 1889 Sara Johanna Carolina Hesselink, geb. Almelo 13 juni 1864, Overleden 's-Gravenhage 13 mei 1927, dr. van Herman Gusbert en Gesina Hendrika Engberts; trouwt voor 2e 's-Gravenhage 25 juni 1928 Hermanna Asselina Wilhelmina van Laer, geb. Ootmarsum 16 febr. 1868, Overleden Zeist 9 okt 1929, dochter van Mr. Abraham en Johanna Lucretia Emuf Kantelaar

Uit het eerste huwelijk:

1. Sara Johanna Carolina André de la Porte, geb. Padang Pandjang (Pad. Boven) 8 mei 1890, tr. 's-Gravenhage 2 mei 1918 Johannes Arnoldus Scholten, geb. Winterswijk 20 febr. 1890, cand.-notaris, oud-empl.. Blat Petn Mij., zoon van Albert en Johanna Catharina ten Hoopen. [Gesterbeek]

2. Anna Maria André de la Porte, geb. Malang 26 mei 1894, oud-huishoudkundige Mg. Ziekenhuis te Hengelo (Ov.). [Warnsveld]

3. Hermina Gusberta André de la Porte, geb. Semarang 21 febr. 1896, Overleden Steingaden (Opper-Beieren) 1 okt 1944.

4. Gesina Hendrika André de la Porte, geb. Cheribon 10 nov. 1899, tr. 's-Gravenhage 3 april 1920 In Leonard Wilhelm Gijsbert de Roo de la Faille, geb. Batavia 8 sept 1892, civiel ing., oud-ing. Lunghai-spoorweg (China), oud adj.- Dir Gem. Havenbedrijf te Rotterdam, zoon . van Dr. Dirk Willem Karel en Margaretha Pleyte. [Epse]


VIIIc. Prof. Mr. Gilles André de la Porte (R.N.L.), geb. Boxtel 25 febr. 1866,advocaat-generaal (benoemd 22 april 1911) en vervolgens procureur-generaal (benoemd 23 mei 1914) te Batavia, lid Raad van Indië, hoogleraar N.-I. privaat-, straf- en strafprocesrecht Univ. te Leiden, overleden 's-Gravenhage 12 maart 1950, tr. Zutphen 14 sept. 1891 Anna Cornelia Helena Schoevers, geb. aldaar. 3 maart 1866, Overleden 's-Gravenhage 21 febr. 1951, dr. van Sander Antonie en Helena Adriana Henriëtte van Hove.

Uit dit huwelijk:

1. Helena Adriana Henriëtte Andre de la Porte, geb. Palembang 3 aug. 1892, tr. Batavia 12 aug.1914 Hendrik Vreede (O.O.N.), geb. 's-Gravenhage 12 aug. 1883, agent Ned. Handel- Mij. to Rangoon, later hoofd-ambt. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Overleden Wassenaar 27 aug. 1956, zoon . van Mr. Hendrik en Jacoba Elisabeth Schill. [Wassenaar]

2. Anna Maria André de la Porte, geb. Padang 12 juli 1894, tr. Batavia 11 maart 1915 Raymond Evans Bus-sell, geb. Londen 5 mei 1889, oud-chef Maclame Watson Co. te Batavia, zoon . van William en Adelaide Amelia Meyrich. [Epsom, Surrey, Eng.]

3. Gilles Dirk Comelis, volgt Xc.


IXc. Ir. Gilles Dirk Cornelis André de la Porte (R.N.L), (Bob).geb. Kendal (Semarang) 24 sept.1900, overleden op 23 december 1995 te Vught, afgestudeerd in Delft (1928 civiel ing.) en hetzelfde jaar bij Rijkswaterstaat in dienst getreden. (tot zijn pensionering.), hoofding. Dir. Rijkswaterstaat, directie N.-Brab., trouwt te 's-Gravenhage op 22 april 1930 met Margaretha Heuff, geb. Zwolle 13 aug. 1904, dr. van Ir. Albertus Marius en Woutera Hermina Jordaan. [Vught]

Uit dit huwelijk:

1. Mr Gilles Robbert André de la Porte, geb. Nijmegen 15 febr. 1932, volg (Xp)

2. Hermine André de la Porte, geb. Haarlem 10 febr. 1934, tr. Vught 16 mei 1959 Hubertus van Rees, geb. aldaar. 25 dec. 1931, arts, zoon . van Pieter Wilhelm en Francina Louise Schaefer. [Oegstgeest]


Mr. Antje van der Wal (Xp) Mr Gilles Robbert André de la Porte (Rob), geb. Nijmegen 15 febr. 1932, wnd. griffier Arrond.-Rechtbank te Rotterdam. [Rotterdam], tr. met Mr. Antje van der Wal, geb 1936

Uit dit huwelijk:

1) Cornelia André de la Porte (Jelke), geb. 10-April-1966 , tr. met F. de Raadt (1967)2) Drs. Margeretha André de la Porte (Margreet), geb. 12-Mei-1968, trouwt met J.J.T. van Eeckelen (1964)
Margreet is sinds 2004 werkzaam bij Adviesburo Comenius. In 1991 behaalde zijn haar PABO diploma later gevolgd door de doctoraal opleiding Orthopedagogiek. Zij Heeft ervaring als leerkracht, remedial teacher en Interne Begeleider binnen het Basisonderwijs. Margreet is binnen Comenius aangetrokken voor het afnemen van het psychologisch onderzoek en remediale activiteiten.

3) Helena André de la Porte (Heleen), geb. 19-April-1970 , tr. met Ir. Wilfrith T. van der Meer (1970)

WITTE TAK (D)

Constantia Charlotte Clara Jacoba Braams VId (van oudere takken). Gilles Andre de la Porte, geb. Arnhem 12 jan. 1836, dir. Arnh. Verz. Mij. tegen brandschade aldaar., Overleden Arnhem 11 jan. 1902, tr. Wageningen 22 mei 1862 Constantia Charlotte Clara Jacoba Braams, geb. Rheden, h. Heuven, 17 dec. 1838, Overleden Arnhem 1 jan.1913, dr. van Mr. Cornelis Reinier Frederic en Jkvr. Caroline Henrietta Louize Hooft.

Uit dit huwelijk behalve 1 jong- overleden dochter:

1. Louise Caroline André de la Porte, geb. Arnhem 16 sept. 1864, Overleden 's-Gravenhage 10 maart 1938, tr. Arnhem 23 juli 1895 Bernardus Gerardus Koopman (R.O.N.), geb. Amsterdam 27 mei 1840, Luit.-kol. inf., Overleden Rijswijk (Z.-H.) 6 maart 1925, zoon van Bemardus Jacobus en Maria Elisabeth Alida Rock.

2. Adelaide Louise André de la Porte, geb. Arnhem 24 april 1866, Overleden Nijmegen 15 mei 1934, tr. Arnhem 31 maart 1887 Arend van Roggen (R.O.N.), geb. Nijmegen 22 maart 1855, lid fa. Gebrs. Noorduyn, tabaksfabr. aldaar., Overleden Nijmegen 28 jan.1942, zoon van Mr Matthijs Adolph en Catharina Noorduyn.

3. Gilles, geb. Arnhem 10 sept. 1867 , volgt VIId.

4. Cornelis Reinler Frederik André de Ia Porte, geb. Arnhem 16 juni 1869, Dir N.V. Fatum, Ongev. Verz. Mij. van De Nederlanden van 1845, Overleden Wassenaar 14 dec. 1937, tr,De Steeg 3 april 1916 Geertruida Franciska Star Busmann, geb. Appingedam 6 maart 1869, Overleden 's-Gravenhage 15 dec.1932, dochter van Mr. Christiaan Hartman en Hebhelina Regnera de Ranitz en gesch. echtg. van Mn Peter Antony Francken.

5. Louis Norbert André de la Porte, geb. Arnhem 2 nov. 1870, manager Reserve Bank te East London (Z.Afr.), Overleden aldaar. 11 juli 1947, tr. Bremen 24 febr. 1898 Constance Adolfine Vreede, geb. Mosseihual (Z.-Afr.) 2 jan. 1873, Overleden Fast London 30 sept.1951, dochter van Cornelius Adolf en Constantia Jacoba Vreede.

6. Daniel Constantin Marl, volgt VIIIe (zie blz. 21).

7. Henri André de la Porte, geb. Arnhem 23 maart 1875, maj. Ut. Kon. marech., 's-Gravenhage 29 juli 1955, tr. aldaar. 30 mei 1916 M6lanie Cambier, geb. Arnhem 29 sept. 1882, dr. van Jacob Carel Laurens en Louisa Cornelia de Lange. ['5-Gravenhage]

8. Constance André de la Porte, geb. Arnhem 19 april 1878, Overleden Lochem 1 juni 1951, tr. Arnhem 14 maart 1901 Gerbard Christiaan Coenraad Pels Rijcken, geb. Zoelen 20 okt. 1876, dir. Arnh. Tramweg Mij., Overleden Brummen 13 juli 1941, zoon van Christiaan en Marie Ambrolslne Hasselman.

9. Charlotte Caroline André de la Porte, geb. Arnhem 20 aug. 1881. [Lochem]

VIId. Gilles André de la Porte, geb. Arnhem 10 sept. 1867, Dir Arnh. Verz. Mij. tegen brandscbade N.V. aldaar., Overleden Arnhem 11 aug. 1940, tr. aldaar. 30 juni 1892 Johanna barones van der Feltz, geb. Apeldoorn 24 nov. 1868, overleden Arnhem 19 sept.1940, dochter van baron Mn Jan Fredrik Hendrik en Maria Regina Antoinette Ranabaldo.

Uit dit huwelijk:

1. Gilles, volgt IXd

2. Henri, volgt IXe (zie blz. 20).

IXd. Gilles André de la Porte, geb. Arnhem 10 jan. 1897, dir. Arnhem Verz. Mij. tegen brandschade N.V. aldaar., overleden Arnhem 28 juni 1946, tr,le Ede 7 juli 1926 Hortense Maclitilde Adelaide barones Taets van Amerongen, geb. Garoet (Preanger Reg.) 25 juli 1905, Overleden Oosterbeek 15 mei 1929, dr. van baron Gustave Marie en Anna Catharina Sophia Beck; tr. 2e 's-Gravenhage 1 maart 1932 Johanna Sickler, geb. Buitenpost 12 juli 1902, dochter van Herman Theodorus en Cornelia Zuleima Hennequin. [Oosterbeek]

Uit het eerste huwelijk:

1. Gilles, volgt Xc.

Uit het tweede huwelijk:

2. Herman André de la Porte, geb. Oosterbeek 8 jan. 1933, econ. cand. [Groningen] Overleden 1998

3. Constant André de la Porte, geb. Oosterbeek 21 okt. 1934, fruitkweker. [Oosterbeek]. Tr. met A.H. Heijbroek (geb. 1945)

Uit dit Huwelijk:

1. Eric André de la Porte, geb 1967, tr. op 28-juni-1997 met J.G.M. Lemmen (Jacqueline), Geb. 08-05-1968. Uit dit huwelijk :
     (1) Eveline Bertina Maria geboren 13-01-2000
     (2) Juliëtte Constancia Jacobine geboren 22-10-2002

2. Johanna Helena Aleida André de la Porte, geb 1969, tr. met K.J.From.Monique J.J. Hendriks 3. Martin Cornelis André de la Porte (Marc) geb 13-Jan-1971, tr. op 15-Nov-1996 met Monique J.J. Hendriks, geboren op 17-April-1970
uit dit huwelijk :
     (1) Fleur Anna Maria geb. 7-Aug-1999
     (2) Nienke Bertie Jacomina geboren op 9-Aug-2001
     (3) Anouk Catharine Wilhelmina geboren op 25-Jan-2003Xc. Gilles André de la Porte, geb. Renkum 15 juli 1927, werkzaam bij K.L.M. te Amsterdam, tr. Beetsterzwaag 23 sept.1955 Jacobs Tonia van der Sluis, geb. aldaar. 27 nov. 1930, dr. van Jan en Wupkea Eppens. [Heemstede]

Uit dit huwelijk:

1. Kea André de la Porte, geb. Amsterdam 15 nov. 1956. tr. met P.J.O'Conner (1966), woonplaats Australie

2. Mechtilde André de la Porte, geb. Heemstede 6 mei 1958.

3.Gilles André de la Porte, geb. Heemstede 2 juni 1959, tr. met H.J. de Boer (1955)
Uit dit Huwelijk :
     1) Gilles Siebe (1995-1995)
     2) Hiltje Marije , geb 25-Dec-1995
     3) Barteld Gilles Sogyal, geb 15-Sep-1997


IXe (van blz. 20). Henri André de la Porte, geb. Arnhem 19 mei 1901, dir. Catalan S.A., tr. La Plata (Argentinie) 31 okt. 1951 Nelly Edith Rodriguez Cornejo, dr. van Pedro en Justa Monserrat. [Buenos Aires, Argentinie]

Uit dit huwelijk:

Maria Alejandra André de la Porte, geb. Buenos Aires 20 juni 1955.


VIIIe (van blz. 19). Daniel Constantin Mari André de Ia Porte (O.O.N.), geb. Arnhem 13 maart 1873, gen.-major. tit. art., Overleden Hilversum 4 febr. 1945, tr. le Utrecht 21 juli 1897 (echtsch. uitgespn Arr.-Rb. 's-Gravenhage 19 april 1917) Wilhelmina Jacoba van Bevervoorde [Utrecht], geb. Geldermalsen 4 jan. 1875, dr. van Willem en Jacoba Johanna Carolina de Bruine; tr. 2e 's-Gravenhage 26 sept. 1918 (echtsch. uitgespn Arr.Rb. aldaar. 14 okt. 1924) Margaretha Christina Pieters ['s-Gravenhage], geb. Rotterdam 20 dec. 1879, dr. van Willebrordus Michael en Elizabeth Overgaauw en gesch. echtg. van Jan Rudolf de Bruine Groeneveldt; tr,3e Kensington (Londen) 29 okt. 1926 Mariette Elise Suzanne C6ada', geb. Boekarest (Roem.) 9 april 1895, dr. van Alexandru en Elena Fanuta en gesch. echtg. van Johannes Hendrik Warneke. ['s-Gravenhage]

Uit het eerste huwelijk:

1. Daniel Constantin Marl André de la Porte, geb. Bergen op Zoom 8 feb. 1900, oud-fabrikant, werkzaam William Müllier Scheepsagenturen te Londen, tr. le St. Gilles (Londen) 9 febr. 1924 (echtsch. uitgespr. Arr.-Rb. Amsterdam 21 juni 1945) Davida Willemina Hacke [Bus-sum], geb. Vianen 1 felir. 1881, dr. van David Willem en Kiazine Christine Winkler en gesch. echtg. van Jan Rudolph Diemont, cerder wed. van Joannes van Woensel Kooy; tr,2e N.N. Johnston Price. [Londen]

2. Constance Clara Caroline Jacquline André de la Porte, geb. Utrecht 13 mei 1904, Overleden Hilversum 8 dec. 1960, tr. Utrecht 17 febr. 1927 Theodorus Waller, geb. Amsterdam 31 jan.1902, onderdir. Rotterd. Bank N.V., Overleden Utrecht 17 aug.1950, zoon van Mr. Herman en Helena Wigboldina Florentina Wailer.

Uit het derde huwelijk:

3. Daniella Mariette André de la Porte, geb. 's-Gravenhage 7 okt. 1927, tr. Hilversum 7 aug. 1948 Ir. Dick Meyer Timmerman Thijssen, geb. Amsterdam 29 juni 1921, scheikundig ing., bedrijfsleider chem. bedrijf N.V. Kon. Ned. Zoutindustrie, zoon van Ir. Walter en Charlotte Meulman. [Hengelo, Ov.]

BLAUWE TAK (E)

VIIe (van blz. 11). Pieter Comelis André de la Porte, geb. Arnhem 17 maart 1837, lid fa. Merrem & la Porte, vertegenw. van buitenlandse huizen te Amsterdam, Overleden Haarlem 21 mei 1912, tr. le Wageningen 25 aug. 1864 Catharina Wilhelmina Vreede, geb. Heusden 4 Jan. 1837, Overleden Amsterdam 20 mei 1872, dochter van Cornelis en Dorothea Beatrix Diderica Bouman; tr,2e Heerenveen 6 okt 1874 Anna Herberta Mispelblom Beyer, geb. aldaar. 25 feb. 1849, Overleden Haarlem 2 jan. 1930, dochter van Leonard Louis Ferdinand en Josephine Arnolda Frans van de Wall.

Uit het eerste huwelijk:

1. Gilles André de la Porte, geb. Amsterdam 20 aug. 1866, stud. Polyt. School te Delft, overleden Wiesbaden 13 okt. 1886.

2. Cornelis, geb. Amsterdam 3 aug. 1867 , volgt VIIIf.

3. Jozef, geb. Amsterdam 11 juli 1869 , volgt VIIIg (zie -Eb-).

4. Pieter Cornelis, geb. Amsterdam 15 april 1871 , volgt VIIIh (zie -Ec-).

5. Catharinus Wilhelmus, geb. Amsterdam 15 april 1871 , volgt VIIIi (zie -Ed-).

Anna Herberta Mispelblom Beyer Uit het tweede huwelijk met Anna Herberta Mispelblom Beyer:


6. Leonard Louis Ferdinand, geb. Haarlem 8 sept. 1875 , volgt VIIIj (zie -Ee-).

7. Catharina Wilhelmina André de la Porte (Toos), geb. Haarlem 19 okt. 1883,
Overleden aldaar. 9 febr. 1962.


-- Ea --

Catharina Maria Uit den Bogaard VIIIf. Cornelis André de la Porte, geb. Amsterdam 3 aug. 1867, lid fa., later beh. vennoot C.V. Merrem & la Porte, technisch handelsbureau aldaar., Overleden Amsterdam 28 juni 1929, tr. aldaar. 28 nov. 1895 Catharina Maria Uit den Bogaard, geb. Amsterdam 11 dec. 1871, Overleden aldaar. 6 april 1940, dr. van Charles Henri en Henriëtte Georgine Louwerse.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Cornelis, volgt IXf.

2. Charles Henri, volgt IXg.

3. Anna Herbertha André de la Porte, geb. Amsterdam 5 juni 1900, tr. aldaar. 15 juni 1926 Johan Marius Boom, geb. Haarlem 7 okt. 1898, dir. Uitg. en Drukk. bedr Boom-Ruygrok N.V. aldaar., zoon van Jan Adolf en Mathilde Jacoba Pouline Blink. [Aerdenhout]

4. Cornelis, volgt IXh (zie blz. 24).


Marie Magdaleine Henriëtte Irma Wamsteeker IXf. Pieter Cornelis André de la Porte, geb. Amsterdam 13 okt. 1896, directeur N.V. Tech. Grooth. Merrem & is Porte aldaar., tr Amsterdam 11 mei 1920 Marie Magdaleine Henriëtte Irma Wamsteeker, geb. aldaar. 24 mei 1898, dr. van Antonius Bernardus en Josephina Maria Torts. [Amsterdam]

Uit dit huwelijk:

1. Alice Jeanne André de la Porte (Lieske), geb. Amsterdam 30 sept. 1922, tr. aldaar. 2 mei 1946 Drs. Robert Sjoukes, geb. Laren (N.-H.) 18 dec. 1917, Overleden op 5 Juli 2003 te Bildhoven, econ. drs., financieel onder-dir. Albatros Superfosfaat-fabieken N.V. te Utrecht, zoon van Johannes Theodorus Hendricus Petrus en Susanna Maria Kern. [Zeist]

2. Catharina Maria André de la Porte (Toti), geb. Amsterdam 23 febr. 1926, overleden op 22 September 2005, trouwt in Amsterdam, op 14 nov.1953 met Dr. Pieter August IJkelenstam, geb. Utrecht 9 juli 1924, med. doct., chirurg, geneesheer-dir. R.K. Ziekenverpleging St. Jan te Laren (N.-H.), zoon van Hendrikus en Margaretha Willems. [Hilversum]


IXg. Charles Henri André de la Porte, geb. Amsterdam 20 okt. 1898, Dir N.V. Techn.Grooth. Merrem & la Porte aldaar., tr. le Bandoeng 17 feb. 1922 Bernardine Charlotte Paarsmarkt, geb. Soerabaja 22 nov. 1894, Overleden Aerdenhout 6 juli 1958, dr. van Alexander Johannes en Johanna Wilhelmina Henriëtte Francisca Potkamp; tr.2e Zandvoort 8 aug.1959 Louise Agneta Bernards, geb. Amsterdam 17 maart 1915, dr. van Jacques Willem Herri en Johanna Hendrika Huyer en gesch. echtg. van Pieter Hendrik Schor. [Bentveld]

Uit het eerste huwelijk behalve 1 dood- geboren. dochter:

1. Cornelis André de la Porte, geb. Amsterdam 18 maart 1925, overl 5 Nov. 1992, werkzaam. N.V. Techn. Grooth. Merrem & la Porte aldaar. [Amstelveen] tr. Laren 19 dec. 1964 met Erna Helene Kolff, geb. Hilversum 12 aug. 1934, oud-fysiotherapeute, overl. Laren 13 december 1998

2. Charles Henri, volgt Xd.

3. Norbert André de la Porte, geb. Vogelenzang 22 febr. 1932, kunstschilder, tr. 1e Velsen 18 mei 1957 (echtseh. uitgesproken Arr.-Rb. Haarlem 8 sept. 1959) Helena Anna Hubbeling [Haarlem], geb. Soerabaja 15 nov. 1930, pianiste, dr. van Pieter Leonardus en Catharina Margaretha Mooij; tr,2e Amsterdam 28 aug. 1962 Else van Beek, geb. aldaar. 24 Jan.1932, dr. van Hendrikus Philippus Cornelis en Clara Schopmann. Tr. voor 3x met M.van Dijk, geb. 1938.

Uit het 3e huwelijk:

1) Jeroen André de la Porte, geb. 22-Juli-1969, tr. 1x met Drs.C.A. Curat (Cyrile) , tr 2x met S. Fortin, Woonachtig in Duitsland.
Uit het 2e huwelijk:
I Alban geboren op 15 oktober 2005
II Célian geboren op 08 Maart 2008


2) Charles Henri (ex Balthazar) André de la Porte, geb. 11-Maart-1972, woonplaats Frankrijk

Xd. Charles Henri André de la Porte, geb. Heemstede 5 nov. 1926, directeur N.V. Techn. Grooth. Merrem & la Porte, Christie's Amsterdam, tr. Ommen 30 aug.1958 Irthe barones van Pallandt, geb. Ambt-Ommen, h. Eerde, 21 febr. 1933, dochter van baron Philip Dirk, heer van Eerde, en Wilhelmine Marie Voorwijk. [Amsterdam]

Uit dit huwelijk:

1. Irthe Melinda Charlotte André de la Porte, geb. Amsterdam 1 feb. 1960.Tr. Gerard Warmelink2. Caroline Sophie André de la Porte, geb. Amsterdam 24 april 1961. tr Alexander Rijn Wijnaendts
3. Eugenie Aimée André de la Porte, geb.1960
4. Guillemette Marie André de la Porte,geb.1965


 


Jkvr Marie Jacqueline Reuchlin IXh (van blz. 23). Cornelis André de la Porte, geb. Amsterdam 14 juni 1904, dir. Amsterd. Bank N.V. aldaar., tr,Drumpt 25 sept 1930 Jkvr Marie Jacqueline Reuchlin, geb. Tiel 3 april 1909, Overleden Hilversum 3 juni 1936, dochter van Jhr. Pierre Adrien en Maria Celske Hoetlake. [Hilversum]

Uit dit huwelijk:

1. Jacqueline Marie André de la Porte, geb. Amsterdam 27 maart 1932, tr. Hilversum 11 okt. 1958 Mr. Johan Kornelis Gerard Meynen, geb. Wolphaartsdijk 16 sept. 1933, werkz. Mij. tot Financiering van het Nat. Herstel N.V. te 's-Gravenhage, zoon van Gerard Jan Willem en Eleonore Louise Brants. [Oegstgeest]

2. Pieter Cornelis, volgt Xe.

Xe. Pieter Cornelis André de la Porte, geb. Amsterdam 10 okt. 1933, werkzaam N.V. Arnhem. Verz. Mij., tr. Hilversum 2 mei 1959 Constance Gleichman, geb. Batavia 23 juni 1934, dr. van Paul en Jkvr. Anna Marianne de Graeff. [Arnhem] Tr. voor de 2x met El.P.H. de Vries, geb 1935.

Uit het 1e huwelijk:

1.Meta Jacqueline André de la Porte, geb. Bussum 14 juli 1961. Tr. met Maarten Nix.2.Vanessa X.G. André de la Porte, geb. 10-jan-1966. tr. met Robbert Amse-- Eb --

VIIIg (van blz. 22). Ir. Jozef André de la Porte, geb. Amsterdam 11 juli 1869, civ. ing., vertegenw. Krupp A.G. te Essen, dir. N.V. Voorlichtings bur. voor gew., gem. en ondern. in Ned.- Indië, Overleden Bloemendaal 20 jan.1929, tr. le Stuttgart 15 febr. 1896 Anna Maria Sofie Lulse Lang, geb. ald. 13 sept. 1871, Overleden Bloemendaal 15 aug. 1917, dr. van Johann Martin en Luise Schauffler; tr. 2e 's-Gravenhage 6 febr. 1919 Angelique Caroline Johanna Adelalde Baudine Peereboom, geb. Medan 23 aug. 1892, dr. van Jan Cornelis Card en Caroline Catharina Magdalena Diane Neijs. [Bloemendaal]

Uit het eerste huwelijk:

1. Pieter Jozef, geb. Amsterdam 27 juni 1897, volgt IXi.

2. Pieter Cornelis, geb. Amsterdam 19 mei 1899 , volgt IXj (zie blz. 27).

3. Gilles, geb. Amsterdam 4 nov. 1901 , volgt IXk (zie blz. 28).

4. Johan Martin, geb. Bloemendaal 4 jan.1905 , volgt IXi (zie blz. 29).

5. Willem Herbert, geb. Bloemendaal 8 nov. 1907 , volgt IXm (zie blz. 29).

Uit het tweede huwelijk:

6. Jan Jozef, geb.Haarlem 29 juni 1920 , volgt IXn (zie blz. 30).

7. Jozef Leonard, geb. Bloemendaal 20 aug.1922 , volgt IXo (zie blz. 30).

8. Angelique Jozephine Sophie André de la Porte (Lily), geb. Bloemendaal 9 sept. 1926,tr,aldaar. 25 juli 1953 Gellius Meindert Roeland Hendrik Mijnlieff, geb. Heemstede 19 maart 1922, staf- employé Bunge's Handel Mij. N.V. te Amsterdam, zoon van Anna Arie en Hendrika Joanna Lulofs. [Bloemendaal]


IXi. Pieter Jozef André de Ia Porte, geb. Amsterdam 27 juni 1897, koopman in ijzer en staal te 's-Gravenhage, Overleden aldaar. 16 april 1958, tr. Ir 's-Gravenhage 12 okt. 1922 (echtsch. uitgespn Am-Rb. aldaar. 30 juli 1937) Henriëtte Isabelle Pool [Hattem], geb. Zaltbommel 16 maart 1901, dr. van Ir. Johan Adam en Henriëtte van Heukelom; zij hertr. Westminster (Londen) 19 okt. 1937 Willem Greeve; tr. 2e Wassenaar 16 okt. 1940 (echtsch. uitgespr. Arr.-Rb. 's-Gravenhage 8 jan. 1946) Eulalia Wilhelmina Brands [Wassenaar], geb. Keulen 4 dec. 1902, dochter van Theodoor Johan en Margaretha Windeck en gesch. echtg. van Kurt Herbst; zij tr. 3e Wassenaar 3 jan. 1947 Frank Pander, gesch. echtg. van Catharina Emerentia van der Viugt; tr. 3e Heemstede 28 sept. 1946 (echtsch. uitgespr. Arr.-Rb. 's-Gravenhage 14 juni 1955) Nelly Dorlas [Heemstede], geb. Gouda 15 aug. 1902, dr. van Johan Christiaan en Pietertje Beekenkamp en wed. van George Karl Richelmann.

Uit het eerste huwelijk:

1. Louise Henriette Josephine (Jooske) André de la Porte, geb. Heemstede 21 dec. 1923, overleden Veere 12 feb. 1998, tr. 's-Gravenhage 19 juli 1947 Evert de Jongh, geb. Bergen (N.-H.) 10 aug.1921, Werktuigbouwkundige, Technisch chef reparatie afdeling NV. Koninklijke Maatschappij de Schelde, zoon van Ir. Johan Hendrik en Nelly Elisabeth Endt. [vlissingen]

2. Isa André de la Porte, geb. Heemstede 10 okt. 1925, tr. Wassenaar 10 maart 1950 Eduard Rohert Otto Bernicke, geb. 's-Gravenhage 31 okt. 1921, werkz. Bloemers & Co., assur. te Rotterdam, zoon van Johan Joachim Friedrich en Pauline Constance Bloys van Treslong Prins. [Rotterdam]

3. Joan Henri, volgt Xf.

Uit het tweede huwelijk:

4. Marianne Monica André de la Porte, geb. 's-Gravenhage 6 dec.1940. [Wassenaar]


Xf. Joan Henri (Hanno) André de la Porte, geb. Bloemendaal 20 dec. 1928, autohandelaar, Johannesburg (Z.-Afr), overleden 18 Juli 1987, tr,19 april 1952 Sonja Bijmolt, geh. 's-Gravenhage 23 juni 1929, dr. van Eghert en Stientje Boelmans. [Blackheath bij Johannesburg, Z.-Afrika]

Uit dit huwelijk:

1. Annette Jolande André de la Porte, geb. Sandown (Johanneshurg) 21 febr. 1953. tr 1x met J.Evertse (1948), tr 2x met N.Bernhoeft (1957)

Uit het eerste huwelijk met J.Evertse;
Hanno Alexander André de la Porte (Alex) geboren op 11 September 1978 te Johannesburg. Woonplaats London
Alex heeft de naam van zijn moeder aangenomen.

Jan Willem HannoKerri2. Jan Willem Hanno André de la Porte (Jan Willem), geb. 's-Gravenhage 26 juni 1955. trouwt met K.K.Leewens (Kerri)


Uit dit huwelijk:
1) Veronique Christine, , Geboren op 17-April-1984 in Zuid-Afrika en reisde de gehele wereld over in verband met de werkzaamheden van haar vader.

2) Genevieve, geb. 24-Aug-1992

IXj (van blz. 25). Pieter Cornelis André de la Porte, (Boedi) geb. Amsterdam 19 mei 1899, dir. N.V. Alg. Ex- en Import Mij. v./h. P. C. André de la Porte & Co. te Haarlem, tr. aldaar. 1 april 1924 Antonia van Dam, geh. Haarlem 20 jan. 1902, dr. van Willem Adriaan en Alida van der Voort. [Heemstede]

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Cornelis, volgt Xg.

2. Bob André de la Porte, geh. Heemstede 31 okt. 1928, koopman, tr,Amsterdam 29 april 1955 (echtsch. uitgespr. Arr.-Rb. aldaar. 2 juni 1960) Geertruida Clara van der Veen [Amsterdam], geb. Amsterdam 25 mei 1930, dr. van Sander en Regina Amalia Heeres. [Engeland]

3. Josef Willem André de la Porte, geb. Heemstede 6 sept. 1931. [Heemstede]

4. Jörgen André de la Porte, geb. Heemstede 19 maart 1940. [Heemstede]
Xg. Pieter Cornelis André de la Porte, geb. Hasriem 17 dec. 1924, psycholoog, tr aldaar. 3 sept. 1955 Carol Anne Saslow, geb. Newark (N.J., U.S.A.) 27 mei 1932, dochter van Henry Edward en Blanche Stone. [Zandvoort]

Uit dit huwelijk behalve 1 jong-overleden zoon:

Rena C. Laviolette, geb 1958 1. Pieter Cornelis André de la Porte, geb. Haarlem 10 aug. 1958, Drs. Economie (UvA 1984). Tr met Rena C. Laviolette, geb 1958. Van 1994 tot 1999 management consultant en directeur van PDS, een management consultancy te Boston, USA. Specialist in marktstrategieën voor de Information Technology industrie. Werkte met o.a. Dell, Compaq, General Electric. Daarvoor werkte hij in verschillende sales en service management functies voor Digital Equipment Corporation in Amerika.
Uit dit huwelijk:
     (1) Caroline Burque, geb. 10-Dec-1992
     (2) Julia Violette, geb. 30-Nov-1995

2. Neill Evan André de la Porte, geb. Haarlem 8 juli 1961, tr. met A.E.Hooijkaas (Elisabeth) , Jurist, thans woonachtig in Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
     (1) Pieter Cameron, geb 2000
     (2) Allard Carel , geb. 5 Juni 2003 te Rotterdam
     (3) Victoria Elisabeth, geb 5 Juni 2003 te Rotterdam


E.J.J.Pymm IXk (van blz. 25). Gilles André de la Porte, geb. Amsterdam 4 nov. 1901, oud senior-engineer bij Shell Ltd., raadgevend ingenieur, tr. le Hilversum 2 jan.1929 (echt-sch. uitgespr. Arr.-Rb. Amsterdam 10 maart 1938) Hester Boissevain [Philadelphia, Pa., U.S.A.], geb. Naarden 23 okt. 1905, dr. van Robert Walrave en Rose Ethel Phibbs; tr. 2e Singapore 7 febr. 1947 Elsy Jessy Jane Pymm, geb. Ringwood (Hants, Eng.) 29 april 1920, dr. van John Edward en Beatrice Britton-Yates. [Londen]

Uit het eerste huwelijk:

1. Anne Marie Sophie André de la Porte, geb. Poebe Samboe (Riouw arch.) 8 okt. 1929, tr. Amsterdam 20 aug. 1958 Bert Jacob de Wit, geb. aldaar. 26 dec.1931, stuurman grote vaart, zoon van Jacobus Cornelis en Reinoutje Lambertha van Sandwijk. [Amsterdam]

2. Rose Hester Andre de la Porte, geb. Poebe Samboe 27 sept. 1931, onderwijzeres, tr. Amsterdam 16 mei 1960 Hermanus Adrianus Diederiks, geb. Rotterdam 9 okt. 1937, zoon van Wilbolmus Antonius Gerardus en Alida Johanna van Maren. [Amsterdam]

3. Priscilla André de la Porte, geb. Poebe Samboe 28 nov. 1934, secretaresse. [Amsterdam]

Uit het tweede huwelijk:

4. Gilles André de la Porte(Bob), geb. Twickenham (Middlesex) 13 maart 1948. Trouwt met L.A. Dellániello, geb 1848.

Uit dit huwelijk:

Jamie Gilles Michel Robert (1) Jamie Gilles, geb. 1975 getrouwd met Sarita Rachel Maizel op 22-February-2007 (2) Michel Robert, geb 14-mei-1980, Nat: Canadian
IXi (van blz. 26). Johan Martin André de la Porte,geb. Bloemendaal 4 jan.1905, dir. Verkoop-assoc. Ency-Cemij. N.V., tr. aldaar. 13 april 1929 use Jakoba Johanna le Roy, geb. Keulon 14 feb. 1906, dochter van Jakob Johan en Barta Barel. [Heemstede]

Uit dit huwelijk:

1. Willem Herbert, volgt Xh.

2. Lenie André de la Porte, geb. Heemstede 3 juni 1933, tr,aldaar. 26 jan. 1957 Jan Albert Schepers, geb. Batavia 30 nov.1931, werkz. Techn. Bun Techno-Chema, zoon van Jan Albert en Catharina van Zijverdon. [Haarlem]

Xh. Willem Herbert André de la Porte, geb. Amsterdam 3 jan. 1931, techo. adviseur Ency-Cemij. N.V., tr. Leiden 17 juli 1958 Elisabeth Hidding, geb. Batavia 7 okt. 1932, dr. van Klaas Albert Hendrik en Elisabeth Susanna Roggeveen. [Huizen]

Uit dit huwelijk:

1. Hans Willem André de la Porte, geb. Haarlem 15 mei 1960, trouwt met Anette Schuilenburg (1967), werkzaam bij Vereniging "Eigen Huis"
Uit dit huwelijk ;
     (1) Feline Siaska Commerijntje (1997)
     (2) Olivier Willem (1999)


2. Saskia Elisabeth André de la Porte, geb. Huizen 25 okt. 1961, trouwt met F.L.Filipe Viera de Castro (1960).

3. Drs. Johan Herbert André de la Porte, geb 1969, trouwt met Anouk van Kempen op 12-nov-1999, werkzaam in de IT sector.
Uit dit Huwelijk :
     (1) Valentijn Jeroen geboren op 15-Sep-2000 ;
     (2) Liselotte Odette geboren 25 Juli 2002IXm (van blz. 26). Willem Herbert André de la Porte, geb. Bloemendaal 8 nov. 1907, dir Lindeteves-Jacoberg to Amsterdam, tr le Haarlem 12 mei 1933 Louise Elisabeth van Bergen, geb. Pladjoe (Palembang) 21 okt. 1907, overleden Bennebroek 19 jan.1956, dochter van Charles Willem Adriaan en Henriëtte Wilhelmine Rijnders; tr. 2e Bennebroek 9 maart 1957 Clarissa Hauchmann, geb. Rotterdam 16 jan. 1909, dochter van Jacob en Dorothea Dik en wed. van Bernhard Hellmann. [Bennebroek]

Uit het eerste huwelijk:

1. Charles Arnoud, volgt Xi.

2. Isa André de la Porte, geb. Bennebroek 31 maart 1940. [Bennebroek]

Maud Willy Moët Xi. Charles Arnaud André de la Porte (Arnie), geb. Heemstede 15 sept. 1935, Honorair Consul voor het Koninkrijk der Nederlanden en mede-eigenaar (met zijn zoon Peter) van Hexon een holding company en fabrikant van industrieele deuren en loading dock equipment, tr Rijswijk (Z.-H.) 21 mei 1960 Maud Willy Moët, geb. Tarakan (Borneo) 4 mei 1936, eigenaresse van LifeCare een emergency rescue and ambulance company. Dochter van Willem Johannes en Johanna Jacoba Catharina van Unen. Woonachtig in Ohio USA.

Uit dit huwelijk:

Sheila Jones 1.Willem Herbert André de la Porte (Herb), geb. Rotterdam 16 aug.1962. Tr. met Sheila Jones. Eigenaar van een ambulance maatschappij in de Verenigde Staten. Huidige woonplaats Ohio USA.
Uit dit huwelijk:
     1) Erik Charles geb. 26-April-1991
     2) Alexander herbert, geb. 17-Juli-1993

Gayle Brady- Larson 2. Peter Charles André de la Porte, geb 9-Jan-1964 , tr. met Gayle Brady-Larson, dochter van Walter Larson en Carol Brady. woonplaats Ohio
Uit dit huwelijk:
     1) Chelsea Johanna , geb. 6-Sep-1991
     2) Christopher Robert, geb. 27-Juli-1997

Rita E. Opgen Rhein 3.Robert Maarten André de la Porte, geboren 27-Juni-1968, tr, met Rita E. Opgen Rhein. Woonachtig in Duitsland
IXn (van blz. 26). Jan Jozef André de la Porte, geb.Haarlem 29 juni 1920, fotograaf, tr. Bloemendaal 21 juni 1944 Mariette Julie van Hooff, geb. Ondern. Tjiboengoer (Soekaboemi) 31 okt. 1924, dr. van Henri Wilhelm Stefaan en Julie Caroline Jacobs. [Harwood, Anne Arundel County, Md., U.S.A.]

Uit dit huwelijk:

1. Yolan Jozef André de la Porte, geb. Bloemendaal 19 april 1945, trouwt met A.M. Griber ;
Uit dit huwelijk Nicole Marie (1969)

2. Siaska Maria André de la Porte, geb. Bloemendaal 1 feb. 1947, trouwt met L.C. Ostblom ;
    Uit dit huwelijk;

Alidra AdlP. Jan AdlP.     1) Jan Lennart André de la Porte geboren in 1968,
    woonachtig in Denemarken, Conference INTERPRETER AND TRANSLATOR,
    trouwt met Alidra Alic (geb. 1979). Website : www.alidraalic.com

3. Marja Maria André de la Porte, geb. Moniton (Can.) 27 mei 1949, trouwt met J.R. Sandberg

Barbara E. Hillman 4. Stefan Jozef André de la Porte, geb. Laurel (Md., U.S.A.) 6 april 1953. trouwt met Barbara E. Hillman.
    Uit dit huwelijk:

1) Alexander Jozef, geb. 19-Nov-1984
2) Geoffery Herbert , geb. 11-Feb.-1988


IXo (van blz. 26). Mr. Jozef Leonard André de la Porte, geb. Bloemendaal 20 aug.1922, dir. N.V. Arnh. Verz. Mij. te Arnhem en directeur Amsteleven Amsterdam. Mij. van Levensverz. N.V., tr. le 's-Gravenhage 21 april 1948 (echtsch. uitgespr. Arr.-Rb. Haarlem 29 aug.1950) Gertrude Marie van Witzenburg [Italië], geb. Bondowoso (Besoeki) 7 juli 1922, dr. van Ir. Johan Herman en Jenny Geertruida Bartstra; tr,2e 's-Gravenhage 28 nov.1952 Anita Jobanna Wilmer, geb. Tegal 23 dec. 1932, dochter van Carl Theodor Anton en Cornelia Johanna Burghard. [Arnhem]

Uit het eerste huwelijk:

1. Edward Paul Leonard André de la Porte, geb. 's-Gravenhage 24 aug. 1948. [Italië] trouwt met G.P.R. Bôle. Mr. Paul Andre de la Porte has served the Resident Representative for UNDP in Kenya, since 2001. He took up the position having left UNDP South Africa in the same capacity. From 1983 to date, Mr. Andre de la Porte has worked within UNDP in various positions starting as an Assistant Resident Representative in Katmandu in Nepal, He later served as a Deputy Resident Representative in Madagascar and Mali before becoming a Senior Adviser for a year in Kenya. He later became the Resident Representative in Mauritius and Seychelles before moving to New York as the Chief of The Special Team on Africa Recovery that helped African countries in crisis. Mr. Andre de la Porte, is Dutch and holds a Bachelors Degree in Economics, a Masters in Business Administration and Ph.D. work in Development Economics from Nice.
Uit dit huwelijk :
Cherryl Layla Alice (1) Cherryl Layla Alice André de la Porte (1975)
After graduate studies in environmental economics and ethnology in France, and several internships or consultancies with NGOs (SOLAGRAL, CIRAD, CIRED and IUCN) and international organisations (UNESCO and WBCSD), Cherryl is now undertaking a PhD at the Laboratory of Urban Sociology (LaSUR) of the Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne (EPFL). In the framework of the Swiss "National Centre of Competence in Research: North-South", her PhD fieldwork brings her to Autlan, in western Mexico, at least once a year, where she enjoys the very lively, warm and colourful environment and investigates the limits to an integrated water resources management. Within the same team in Lausanne, she has also worked on a research project dealing with issues of local development and participatory approaches in Ecuador for 3 years.


Uit het tweede huwelijk van Jozef Leonard 1922:

Jan Karel 2. Jan Karel André de la Porte, geb. Arnhem 18 feb. 1954.

3. Anita André de la Porte, geb. Arnhem 23 nov.1955. trouwt met Paul Koudijs.
Uit dit huwelijk :
     (1) Caroline Victoria (22-Dec-1992)
     (2) Thomas Pieter Leonard (18-Mei-1995).
     De kinderen behouden de naam André de la Porte

 

-- Ec --

VIIIh (van blz. 22). Pieter Cornelis André de la Porte, geb. Amsterdam 15 april 1871, lid fa. Cramerus & Theyse, comm. in effecten. ald., Overleden Amsterdam 28 mei 1935, tr. aldaar. 3 nov. 1898 Elisabeth Maria Cornelia Strumphler, geb. Amsterdam 14 febr. 1873, Overleden Md. 26 juni 1944, dochter van Anton Daniel en Elisabeth Maria Cornelia Schlencker.

Uit dit huwelijk:

1. Catharinus Wilhelmus, volgt IXp.

2. Elisabeth Maria Cornelia André de la Porte, geb. Amsterdam 10 maart 1905, Overleden Hilversum 19 febr. 1940, tr. Huizen 18 juni 1929 Mr. Willem Herman Pieter Loggere, geb. Nieuwer-Amstel 6 okt 1893, adv. en proc., zoon van Mr. Herman Pieter en Hillegonda Johanna Claus; hij hertr. Schermerhorn 29 dec. 1942 Jaike Meindersma. [Blaricum]


IXp. In Catharinus Wilhelmus André de la Porte, geb. Amsterdam 2 sept. 1899, electrotechnisch. ing., dir. N.V. Plaatwellerij te Velsen, Overleden aldaar. 8 maart 1949, tr. Huizen 11 okt. 1927 Madelon de Fremery, geb. Bussum 26 mei 1904, dr. van Hendrik Nicolaas en Anna Sara Maria Schimmel. [Hilversum]

Uit dit huwelijk behalve 1 jong- Overleden dochter:

1. Raymond André de la Porte, geb. Eindhoven 10 mei 1936, Fotograaf [Halsteren], Trouwt (1x) I.G.ter Steege, geb 1944; trouwt (2x) A.Weidinger 1943-1990 trouwt (3x) op 21 Mei 2001 met Nelly Verbrugge-Looijinga

Uit het 1ste Huwelijk ;

Rogier     Rogier André de la Porte geb. te Rotterdam op 21-dec-1976, Student Bedrijfskunde te Rotterdam, Erasmus universiteitArmand2. Armand André de la Porte, geb. Eindhoven 19 juli 1939, stud. H.T.S. [Hilversum] overleden 19893. Eric André de la Porte, geb. Hengelo (Ov.) 2 sept. 1940, jurist dr. [Leiden] getrouwd geweest met Drs Hortense Marie Yvonne Janss, geb. 1941. trouwt voor de 2 maal met S.L. van Heijst (Sara).

Uit het 1ste huwelijk ;

1. Arnaut André de la Porte geb. 1966

2. Janine Madelon André de la Porte, geb. 1968

-- Ed --

VIIIi (van blz. 22).Catharinus Wilhelmus André de la Porte, geb. Amsterdam 15 april 1871, proc.-houder fa. Merrem & la Porte aldaar. overleden Hilversum 27 okt. 1930, tr. Amsterdam 14 april 1904 Martha Moltzer, geb. aldaar. 12 maart 1880, Overleden Nunspeet 28 jan.1912, dr. van Eduard Johan en Maria Johanna Gether.

Uit dit huwelijk:

Martha André de la Porte, geb. Amsterdam 22 juni 1905, tr. Hilversum 12 juli 1928 Jan Piet ten Sijthoff, geb. Amsterdam 12 jan.1902, koopman in tabak, zoon van Johannes ten Sijthoff (geb.16-12-1869 en overl.3-12-1953) en Catharina Maria Johanna Elisabeth ter Maten. (geb.15-5-1876 en overl.11-3-1912)[Hilversum]

-- Ee --

F.A.B.A. Moll VIIIj (van blz. 22). Mr. Leonard Louis Ferdinand André de la Porte (Leo), geb. Haarlem 8 sept. 1875, agent Nederl. Handel-Mij. te Baarn, Overleden Haarlem 30 sept. 1950, tr. Amersfoort 14 febr. 1907 (echtsch. uitgespr. Arr.-Rb. Haarlem 12 jan. 1932) Francina Adriana Bartha Antoinette Moll [Heemstede], geb. Sneek 21 aug. 1879, dr. van Dr. Johan Hendrik en Petronella Arnolda Louise Maria Coninck Westenberg.

Uit dit huwelijk:

1. Petronelia Arnoida Louise Maria André de la Porte (Wies), geb. Baarn 7 aug. 1908, med. analiste. Overleden op 26 Dec.1987 [Amsterdam]2. Anne Herbert André de la Porte, geb. Baarn 23 sept. 1909, volg IXaq.

3.Johan Hendrik, volgt IXq.

4. Pieter Cornelis André de la Porte , geb. Baarn 13 dec. 1912, piloot K.L.M., Reserve Kapitein-vlieger-waarnemer, M.L.-K.N.I.L., 18 (NEI) Squadron, Overleden in actie op 24 Augustus 1944. Begraven War Cemetary "Galala" op Ambon, Indonesia ( voorheen Netherlands Indies)Geertruide Antoinette DekethIXaq. Anne Herbert André de la Porte (Hap), geb. Baarn 23 sept. 1909, farmer, Overleden op 28 sep.1997 te Knysna [Z.A.] tr. Benoni (Z.-Afr.) 15 mei 1935 Geertruide Antoinette Deketh, geb. Magelang (Kedoe) 7 aug. 1910, dochter van Mn Covert en Isabella Antoinette Putman Cramer. [Bailengeich, Zuid-Afr.] ( Zij adopteerden twee zoons, die sindsdien de namen Pieter en Carl André de la Porte dragen ) .

Uit adoptie:

1. Pieter André de la Porte, geb 22-Juli-1945 te Zuid Afrika, trouwt voor 1x met Elizabeth Abrahms, touwt 2x met (Dolly) Elizabeth Henderson.
Uit 1e huwelijk:
     Mark André de la Porte, geb. 1969
Uit het 2e huwelijk:
     (1) Norman, geb 17-Okt-1974, Zuid-Afr.
     (2) Cherryl Anne, geb. 1977, tr. met Buks Mengel te Vryheid, Zuid-Afr

Jane Barbara Wall Grobler2. Carel André de la Porte, geb 1945 te Zuid Afrika, touwt op 25-Jan-1969 te New Castle (Natal Zuid Afrika) met Jane Barbara Wall Grobler.

Uit dit huwelijk:

warren     (1) Warren, geb 3-Juli-1969, Zuid-Afr. [Durban]
Dean     (2) Dean, geb 15-Jan-1971, Zuid-Afr. trouwt met René van Staden [Durban].
Cindy     (3) Cindy, geb. 19-Mei-1981 Zuid-Afr, touwt op 10-Jan-2004 met Adamson [Durban]
Ine van Leusden IXq. Johan Hendrik André de la Porte (Joop), geb. Baarn 13 dec. 1911, architect, Overleden op 22 April 1992 te Amsterdam, trouwt te Maarssen op 18 juli 1945 met Ine van Leusden, geb. Maarsseveen 11 april 1913, edelsmid, dochter van Willem van Leusden en Marine Frederique Haze. [Amsterdam]

Uit dit huwelijk:

1. Pieter André de la Porte, volg IXr

2. Leonard Louis Ferdinand André de la Porte (Ferry) , geb. Amsterdam 26 jan. 1950., Fotograaf. [Amsterdam]Fréderique, geb 3-11-1946 IXr. Pieter André de la Porte, geb. Amsterdam 17 jan. 1947., Electronicus / Directeur bij Reuters en Andalco B.V, Overleden op 19 July 2008 te Porlamar, Venezuela, Trouwt te Amsterdam op 7 Juli 1972 Fréderique Jansen. Geb. Amsterdam 3-Nov-1946, Verloskundige ['s-Gravenhage]

Uit dit huwelijk ;

1. Florien Eline Louise André de la Porte , geboren 17-Dec-1976 te Amsterdam. Trouwt op 4 September 2010 Pieter Johannes Gerardus (roepnaam paul) 8 February 1977.
2. Thomas Henderik Cornelis André de la Porte, geb. Amsterdam 3-Okt-1978, Architect BA(Hons) DipArch RIBA, Londen, werkzaam bij dutchydesign te Amsterdam www.dutchydesign.com

 

Jongste GROENE Tak

VIb (van blz. 11).Anthonie Engelbert André de la Porte (R.N.L., R.E.K.), geb. Elst 20 jan. 1804, maj. genie, leraar K.M.A. te Breda, Overleden aldaar. 2 febr. 1873, tr. Maastricht 26 juli 1841 Emma Constantia Nierstrasz, geb. aldaar. 15 juni 1818, Overleden 's-Gravenhage 13 sept. 1893, dochter van Hendrik en Carolina Susanna Schink.

Uit dit huwelijk behalve 3 jong-overleden dochters:

1. Jacoba André de la Porte, geb. Maastricht 5 okt 1842, Overleden Nijmegen 9 dec. 1877, tr. Breda 9 maart 1866 Jean Marie Boombergen (O.E.K.), geb. Maastricht 20 juni 1838, maj. tit. inf., Overleden Nijmegen 8 april 1897, zoon van Jan Hendrik en Jacoba Elisa Nieuwenhuisen; Nij hertr. 's-Gravenhage 15 aug. 1878 Clemencia Willemina Engela Perk.

2. Anthonie Engelbert, volgt VIIE

VIIf. Anthonie Engelbert André de la Porte, geb. Maastricht 7 feb. 1846, maj. genie, Overleden 's-Gravenhage 11 okt. 1898, tr. 's-Hertogenbosch 15 april 1874 Elise Jacqueline Caroline Versfelt, geb. aldaar. 4 sept. 1853, Overleden ''s-Gravenhage 13 dec.1929, dr. van Mr. Johan en Jkvr. Ulrica Casimira Carolina van Rappard.

Uit dit huwelijk:

1. Antonie Jan, volgt VIIIk

2. Carel Constant, volgt VIII L.

3. Ulrich Jan Carel André de la Porte, geb. Utrecht 21 juni 1878, dir. Ned. Ind. Gas Mij. te Batavia, Overleden Cheribon 11 juni 1925, tr. Groningen 8 april 1903 Titia Hiflegonda Doornbos, geb. aldaar 1 jan. 1880, dochter van Albert en Swaantje Hofstede; zij hertr. Amersfoort 3 nov.1928 Johannes Antonie Kaub, wedr. van haar schoonzuster Nelly Catharina André de la Porte (volgt). [''s-Gravenhage]

4. Nelly Catharina André de la Porte, geb. 's-Gravenhage 10 juli 1880, Overleden Amersfoort 25 sept. 1927, tr. 's-Gravenhage 8 april 1902 Johannes Antoine Kaub (O.O.N.), geb. Utrecht 26 feb. 1869, kol. art., Overleden 's-Gravenhage 4 jan. 1960, zoon van Cornelis Jacob Pieter en Maria Adriana Ottolina Arnoldina Verweij; hij hertr. Amersfoort 3 nov. 1928 Titia Hillegonda Doornbos, wed. van zijn zwager Ulrich Jan Carol André de la Porte (VIIf, 3).

5. Henri, volgt VIIIm.


VIIIk. Antonie Johan André de la Porte, geb. 's-Hertogenbosch 25 feb 1875, comm. in effecten en assuradeur te 's-Gravenhage, Overleden aldaar. 8 dec. 1933, tr,'s-Gravenhage 27 maart 1902 Johanna Cornelia van der Burch, geb. aldaar. 24 juni 1872, Overleden aldaar. 23 jan. 1942, dr. van Hendrik Cornelis en Dina Willemina Cornelia Nihoff.

Uit dit huwelijk behalve 1 jong- Overleden zoon:

AE

Anthonie Engelbert André de la Porte, geb. 's-Gravenhage 21 april 1905, omstr 1930 vertrokken naar Curaçao en van daar naar Venezuela. Is in maart 1943 uit Argentinie naar Engeland gekomen, als dienstplichtig officier, in gezelschap van zijn echtgenote (huwelijk 24-8-1942 Buenos Aires) Margaritha Amalia Geyer (geboren 1 september 1908 te Buenos Aires). Deze echtgenote verzoekt rond augustus 1944 toestemming om terug te keren naar Argentinie aangezien ze niet in Engeland kan aarden. In zijn verhoor na aankomst in Engeland (wat standaard werd afgenomen) vertelt hij dat hij door de Bataafsche Petroleummij in november 1928 naar Venezuela werd uitgezonden, en dat hij sinds 1931 geregeld in Argentinie wam, en sinds 1939 woonachtig was in Buenos Aires. Hij was daar op het moment van indiensttreding in Nederlandse militaire dienst, sous-chef boekhouding van de firma Diadema Argentina. Hij geeft ook aan dat hij sinds 1-12-1931 (reserve) 1e luitenant motordienst is.


VIII L. Carol Constant André de la Porte, geb. Utrecht 9 maart 1876, electrotechn., overleden, 's-Gravenhage 6 sept. 1930. tr. Haarlem 24 dec. 1901 (echtsch. uitgespn Am-Rb. 's-Gravenhage 14 maart 1922) Wilhelmina Johanna Bernardina Besier, geb. Nijmegen 9 maart 1872, Overleden Brussel 30 mei 1950, dochter van Mr. Willem Jan Bernard en Cornelia Margaretha Klercq.

 

Uit dit huwelijk.

Anton Engelbert André de la Porte, geb. East Saugus (Mass., U.S.A.) 19 sept. 1903, oud-fabricatiechef Sf. Pradjekan (Panarookan, Bosoeki), tr. (1x) Haarlem 22 mei 1953 Theodora Karstina Halfmouw, geb. Zwolle 10 dec. 1901, Overleden Amsterdam 24 mei 1961, dochter van Theodorus Karstinus en Grietje ter Avest en wed. van Constant Frederik Adolf do la Rambeijo. [Amsterdam]
Lies Tenholter Trouwt (2x) op 22 juni 1963 met Alida Catharina Tenholter (1913 - 2007 )
VIIIm. Henri André de la Porte, geb. 's-Gravenhage 18 juli 1884, commies Waarborg en bel. op gouden en zilv. werken aldaar, later dir bijkantantoor Amsterdamse Bank te Rotterdam, Overleden 's-Gravenhage 31 okt. 1958, tr. aldaar. 24 feb. 1910 Jacoba Diederika Douw van der Krap, geb. Djember (Besoeki) 12 sept. 1883, dr. van Jacob Dirk en de Indon. vrouw Montjoon ['s-Gravenhage]

Uit dit huwelijk.

Pieta Frederika Massink IXr. Mr. Henri André de in Porte, geb. Leeuwarden 28 jan. 1911, adv. en proc., tr Semarang 27 febr 1940 Mr. Pieta Frederika Massink, geb. Bandoeng 1 maart 1915 (overleden 19 Nov 2001), dochter van In Frederik Gerrit en Wilnelmina Frodorika Fluson. [Gorssei]

Uit dit huwelijk:

1. Henri André de la Porte, geb. Batavia 8 mei 1947 (overleden 26 Mei 2000, Oostkapelle), trouwt met Jannetje Christine Ooijevaar (1957). Uit dit huwelijk ;

    (1) Henri (1979) en

    Matthijs(2) Matthijs (1990)
2. Pieta Wilhelmina Frederika André de la Porte, geb. 's-Gravenhage 14 juni 1948, trouwt met Herman J. Bruggink (1946)


3. Caroline André de la Porte, geb. Djakarta 12 juni 1951.
 

home

Reacties, toevoegingen en correcties ontvang ik graag per e-mail,
zodat ik deze pagina up-to-date kan houden.

E-Mail : P. André de la Porte.

©1999-2008 Pieter André de la Porte - laatste wijziging: 13 Jan 2008      [disclaimer]