De Hugenoten

Alhoewel vermoedelijk het geloof een grote rol heeft gespeeld, zijn er ook vermoedens dat onze voorvaderen om economische redenen in Nederland zijn terecht gekomen.

Hugenoten is de verzamelnaam van de Franse Protestanten, die ontstonden uit kleine, maar indrukwekkende Franse, religieuze gemeenschappen uit de vroege Middeleeuwen (rond het jaar 1000). De bekendste zijn anderen de Albigenzen, de Waldenzen en de Katharen. Deze geloofsgemeenschappen groeiden, vaak tegen de onderdrukking door de katholieke inquisitie in, al slaagde deze weinig verheffende kerkelijke rechtbank er menigmaal in hele gemeenschappen uit te roeien met de gruwelijkste middelen.

In het begin van de zestiende eeuw, met de opkomst van de reformatie en hun voorman in Frankrijk Gaspard de Coligny, lijkt het tij zich voor de protestanten ten goede te keren. De Reformatie riep echter een tegenactie van de katholieke kerk op, en de contra-reformatie werd een feit. Heviger en bloederiger dan ooit tevoren vervolgde de katholieke kerk de protestanten.

De Franse Calvinisten werden vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw bekend als Hugenoten, een naam waarvan de oorsprong onzeker is, maar die nogal eens wordt uitgelegd als een verbastering van het Duitse 'Eidgenossen' (eiguenots).

De vervolging van de Hugenoten bereikte een bloedig dieptepunt in 1562, tijdens een verraderlijke moordpartij, die bekend werd als de Bartholomeusnacht. Om zich staande te houden moesten de Hugenoten in meer dan 30 jaar acht godsdienstoorlogen voeren, die in 1598 eindigden met het Edict van Nantes. Met dit verdrag verleende koning Hendrik IV, die zelf tot 1593 Hugenoot was, de Fransen godsdienstvrijheid.

Ruim een halve eeuw later braken onder Lodewijk XVI nieuwe vervolgingen los, waaronder de beruchte dragonnades, inkwartieringen van dragonders, uitlopende op de beëindiging van het Edict van Nantes in 1685. Dit was de directe aanleiding voor veel Franse protestanten om hun land te ontvluchten en ze waaierden uit over heel Europa. Vele Hugenoten uit Noord-Frankrijk en Wallonie zochten een goed heenkomen naar de Republiek der Nederlanden.

De uit Frankrijk afkomstige en gevluchte Hugenoten hebben een immense invloed gehad in heel Europa, zowel op maatschappelijk als religieus gebied.

Home

       

       

       


©2002 Stichting André de la Porte - laatste wijziging: