Deze firma ontstond uit een in 1845 opgerichte commissie- en expeditiehandel "Merrem en Tholen". In 1849 werd deze firma ontbonden en voortgezet door de firma Merrem & Compagnie, een vennootschap tussen Friedrich M. Merrem en B.F. Taaks.

Vanaf 1858 was Gillis André de la Porte commanditair vennoot van deze firma, die tot doel had het uitoefenen van commissie- en expeditiehandel. Hiervoor bracht hij f 25.000,- in. Zijn zoon Pieter Cornelis André de la Porte werkte er sinds 1856 als vrijwilliger en werd gelijktijdig opgeleid, zodat hij later als meewerkend vennoot op kon treden. Deze firma ontwikkelde zich tot een zeer florerende zaak. Vanaf 1870 werd Pieter Cornelis André de la Porte medevennoot, de naam werd toen "Merrem & la Porte".In 1895 werden zijn beide zoons Jozef en Cornelis André de la Porte medevennoten van de firma, en na het overlijden van hun vader in 1912 namen zij de zaak over.

Jozef en Cornelis stierven beiden in het jaar 1929. De zaak werd voortgezet door hun zonen Pieter Jozef en Pieter Cornelis. Gezien de economische situatie van dat moment, enkele gevoelige verliezen en familieomstandigheden, werd het familiebedrijf in 1932 omgezet in de N.V. "Merrem & la Porte". Pieter Jozef André de la Porte verliet het bedrijf en begon een eigen zaak in Den Haag.De laatste leden van de familie in de Directie van Merrem & la Porte


(Uit de "Inventaris" van het Archief, opgesteld door Anite op de Woerd)

N.B:Merrem & la Porte" is in 1998 samengegaan met "Koninklijke Landré en Glinderman" .


Home

   Nieuws Merrem   

  C.H.Andre de la Porte    


© 2006 Stichting André de la Porte - laatste wijziging: Mei 2006