Het Kasteel Nettelhorst

Het is bekend dat onze stamvader in Nederland Josepf Dominique André DE la porte in 1754  toetrad tot de Waalse kerk in den Haag.

Omstreeks die tijd is hij in dienst getreden bij de de familie van Heeckeren in den Haag als Frans Goeverneur. Het is ook  bekend dat zij in de zomer in hun Kasteel de Nettelhorst bij Lochem toefden.

Op 4-6-1759 trouwde Josepf Dominique in Zutphen. Zijn echtgenote Guelthera Mechtelina  Knippenburg (Knippenborch) heeft hij vermoedelijk in zijn Lochemse tijd ontmoet.

Op het moment van trouwen was hij volgens de informatie niet meer in dienst bij de familie van Heeckeren.

De diensttijd bij de van Heeckerens heeft dus gelegen tussen 1754 en 1759.

Na informatie van de Rentmeester van Twickel is het aannemelijk dat Joseph Dominique in dienst is geweest van: Adolf Jacob Hendrik van Heeckeren van Nettelhorst.(1715-1765) gehuwd  in 1742 met  Petronella Reiniera van Lintelo.Vrouwe van Overlaar en de Heest (1718-1774).

Nadere informatie  uit het boek "De Nettelhorst geschiedenis van het kasteel en de marke Nettelhorst-Langen" geschreven door de Heer H.J.Hiddink in Borne is dat deze tak van de van Heeckerens is uitgestorven en dat het kasteel in handen is gekomen van van Heeckeren van Waessenaar, Heer van Twickel. Het kasteel is in 1875 afgebroken nadat het enige tientallen jaren had leeg gestaan.

Adolf Jacob Hendrik van Heeckeren van Nettelhorst, de werkgever van Joseph Dominique, had de volgende kinderen: 1. Evert Christiaan Carel Willem (1743,na goed 2 maanden overleden)
2. Evert Christiaan Carel Willem (1744-1816).De latere Heer van Nettelhorst.
3. Frederik Jan Willem Robbert (1745-1815)
4. Jacob Reinhard Burchard (1746-1765)
5. Charlotte Clara Dorothea (1748-1819)
6. Wilhelmina Sophia Jeannette Agnes (1751-1755)
7. Maurits Carel Georg Willem (1752-1827)
8. Een zoon (1753,leefde slechts 2 dagen)
9. Willem Robbert Jan Walraven (1754-1830)

Adolf Jacob was na  zijn meerderjarigheid beleend met Nettelhorst, lid van de Ridderschap van de Graafschap Zutphen en Extraordinair Gedeputeerde van dit kwartier. Hij is meermalen gecommiteerde van de admiraliteiten ("zo in Vrieslant, op de Maase,Noorderquartier en de Raad van Staten en laatst in de admiraliteit van Amsterdam").

Het is uit deze bronnen en het Archief in Zutphen niet bekend of er na 1759 nog contact is geweest tussen J.D en de van Heeckerens.

Blaricum, 21-2-1999
P.C.André de la Porte


Voor Familie dag en stukken voor Fam.André de la Porte.
Het gebruik van deze tekst en van de foto uit boek De Nettelhorst op blz.97 is accoord.
Met toestemming van H.J.Hiddink.
De getekende verklaring hierover is in het bezit van P.C.André de la Porte.Home

    Stamboom André de la Porte    

       

©2003 Stichting André de la Porte - laatste wijziging: