Familie INDEX Familie Archief in Zutphen Stamboom Merrem & la Porte TODAY   Nieuws over Merrem                   Contact Us

1    Huis in de Waterstraat 37. Mogelijk was hier de kostschool van Joseph Dominique gevestigd. Het is afgebroken en heeft plaatsgemaakt voor nieuwbouw.

2.    Gemeentearchief. Spiegelstraat 15 Zutphen. Hier is het familiearchief opgeslagen.

3    Huizen aan de Paardewal.(5-11 en 17-25). Tot ±1850 in de Fam.Of in een groot pand daar kostschool van JD is gehouden is niet bekend.

4.   DE WALBURG KERK
- Of Joseph Dominique begraven is in de kerk of niet is onduidelijk. Volgens brieven van de archivaris van 2/2/1939 en 5/2/1938 aan A.E.André de la Porte (van 1898) komt het volgende voor:
- In het grafboek van St.Walburg 1801-1837 komt voor Joseph Dominique André de la Porte 91 jaar.
- In de lijst van grafzerken, beschreven door R.T.Muschart komt de naam niet voor en er is geen spoor van bewijs van zijn graf te vinden.
- Dat sluit overigens niet uit dat hij wel in de kerk begraven kan zijn. Bij het ruimen zijn de graven verstoord.

5a en 5b    -De van Heeckerens van Nettelhorst hadden bezittingen in Zutphen. (Brief Archief 25-4-1969) Zonder nader onderzoek is het niet mogelijk uit te maken of het een huis was op 's-Gravenhof of in de Kuiperstraat.

6.   ZIJTAK ANDRÉ
-Huis van Louis Marie Norbert André (brief 17-2-1977 van Archief). op de hoek Oude Wand/Lombardsteeg.Dit is overgedragen door Anna van Lintelo,weduwe van F.B.L Baron van Westerholt. Het was haar ouderlijk huis. Louis M.N.heeft hierin zeker nog lange tijd de kostschool gehouden.Het oude pand is ook afgebroken.

7. Hofhuisjes en de hof buiten de Marspoort zijn niet meer te traceren.


home

laatste wijziging: