DISCLAIMER

Stichting André de la Porte streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij via de Stichting André de la Porte website op het internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. Waar mogelijk controleert Stichting André de la Porte de betrouwbaarheid van informatie die zij zelf uit externe bronnen ontvangt. Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan Stichting André de la Porte niet garanderen dat de informatie op haar website steeds correct of volledig is en aanvaardt Stichting André de la Porte geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Wel stelt Stichting André de la Porte het op prijs indien zulke onjuistheden aan haar worden gemeld.

Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die Stichting André de la Porte naar aanleiding van haar website ontvangt, worden door Stichting André de la Porte beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoeld om door Stichting André de la Porte vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige nadere toestemming voor nodig is. Stichting André de la Porte behoudt zich dan ook het recht voor om de informatie op haar website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Nothing from this edition may be copied, be resold, filed in an automated data file or published in any form or manner, be it electronic, mechanical, by photocopy , pictures or any other form , without the consent of the André de la Porte foundation. The information presented here may not under any circumstances be resold or redistributed for compensation of any kind without prior written permission from . The editors and producers of the André de la Porte foundation website claim no responsibility for the accuracy, content, or availability of information accessed or linked to through use of its service. In addition, users of the André de la Porte foundation Web site are encouraged to determine what restrictions the authors and providers of linked-to Web sites have placed upon use of the information contained in those Web sites, and to abide by all restrictions placed on that information by the information authors and providers.


©2002 Stichting André de la Porte - laatste wijziging: